1_sultan_MELK
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü son 6 yılda, ilk astronomi okulunun da aralarında bulunduğu 3 bin 400 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, son 6 yıldaedilen vakıf eseri sayısı 3 bin 383'e ulaştı.

1_ekerpare

"Her mezar taşının altında bir dünya tarihi yatar"...Atasözü, hani zaman zaman söyleriz, yeri geldiğinde... Fakat atalarımız bu sözü neden söylemiş? Pek fazla üzerinde durmayız. Mesela "Ne oldum deme, ne olacağım de!" , "Kime niyet, kime kısmet." gibi. İşte bu atasözlerimizin ne anlama geldiğini açık bir şekilde ifade eden bir türbe ve türbemizin trajik hikâyesi. 

1_215_senelik

Mihrişah Valide Sultan Türbesi

Mihrişah Valide Sultan aş evi, 215 seneden beri aralıksız hizmet veriyor...Hayırseverliği ile tanınan, ardında onlarca hayır eseri bırakan Mihrişah Valide Sultan, III. Mustafa'nın eşi, lll. Selim'in annesidir. İyiliksever, nazik ve son derece dindar olan Mihrişah Valide Sultan, oğlu III. Selim'in yenilikçi fikirlerini her 

1_dede

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi şehrin önemli tarihî eserleri arasında yer alan, 18. Yüzyılın sonlarında yaşamış olan Seyyid Ese Dede Türbesi'ni yeniletti. 

1_mirmiran_memedaa

 

Mirmiran Mehmed Ağa...İnsanlık tarihinin her döneminde iyiler olduğu gibi kötülerde var olagelmiştir... Habil ve Kabil ile başlayan insanoğlunun birbiri ile mücadelesi, dünyadaki var oluş sebebimiz "imtihan" gereği kıyamete kadar devam edecektir. Entrikalar, ayak oyunları, zulümler her dönemde farklı bir şekilde tezahür etmiş olsa da sonuç hiç değişmemiştir. İyi ve kötü gölge gibi birbirini hep takip edegelmiştir.  

Her millet kendi tarihine sıkı sıkıya bağlıdır ve milletleri millet yapan yegâne unsur tarihleridir. Söz konusu bin yıllık yakın geçmişi olan bizim tarihimiz olduğunda tarih daha da bir anlam kazanmaktadır. Fakat maalesef toplum olarak bizler tarih konusunda ortak bir payda oluşturamıyoruz.