"Siirt-Türbe Höyük M.Ö. 6. binyıldan M.Ö. 1. binyılın başlarına, ani Neolitik Dönemden Demir Çağlara kadar yerleşilmiştir. Höyük yalnızca Erken Tunç Çağlarda terkedilmiştir. Höyükte Neolitik Dönem, kafatası gömülerine sahip taş sandık mezarları ile temsil edilmektedir. Halaf, Ubaid ve Uruk Dönemlerine ait mimari unsurlar ise Orta ve Geç Tunç Çağ yapıları tarafından tamamen tahrip edildiğinden, bu dönemlere ait sadece çanak çömlekler ortaya çıkartılmıştır.

Orta ve Geç Tunç Çağ yapıları ise büyük ve güçlü taş temelleri ile höyükteki en önemli mimari yapıları oluşturmaktadır. Özellikle Geç Tunç Çağ'a ait büyük bir tahkimat duvarı boyutlarıyla dikkat çekicidir. Höyükte ortaya çıkartılan buluntular arasında Orta Tunç Çağ'a tarihlenen bir tablet bölgenin sosyo-ekonomik tarihi açısından önemlidir.