1_hatuniye

Eyüp Sultan, Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan "Hatuniye Tekkesi" Milli mücadeleye katılan tekkelerdendir.18. yy'a aittir, Milli Mücadele sırasında büyük hizmet ve fedakarlıklara sahne olan bu tekke, bakımsızlık nedeniyle pek çok örneği gibi harap durumda idi.