6-cahit_eri-_Allahn_varl_ve_birligi-_kapak

Cahit Eriş

Allahın Varlığı ve Birliği ile ilgili olarak, bu uçsuz bucaksız geniş konuyu Zâtına lâyık bir şekilde yazmak, ama Onu okuyucuya özetleyerek vermek sorumluluğu ağır bir görevdi. Bu konuda çeşitli kaynakları çok titiz bir şekilde inceleyerek Ateistlere-Dinsizlere ve zaman zaman Allahın Varlığını inkar etme cüretini gösteren medyatik zorbalara da âdeta cevap olabilecek incelikle yazılmıştır.

onyargi

mi6-Intelligence-Agency

Muhsin İlyas SUBAŞI

Milli Eğitim Bakanlığı, miktarı 40 bini bulan yabancı öğretmenler getirterek İngilizce öğretecekmiş. 

Bu haberi okuyunca, acaba bu millet gerçekten bu kadar zavallı hale mi geldi ya da getirildi ki, böyle bir akıldışı uygulama gündeme getiriliyor? Bu bakanlık cumhuriyetin kurulduğundan buyana hep deneme tahtası olmuştur. Hemen her yıl bu tür garip uygulamalardan söz edilir, yönetmelikler değiştirilir, yeni düzenlemeler yapılır. Bugüne kadar uygulanan u değişikliklerin hiç olmazsa  birisinden  olumlu sonuç alınmış olunsaydı, şimdiye kadar eğitimimiz bir

iki_dilRecep ARSLAN  

Lisan meselesi hayatın her alanında karşımıza çıkan ciddi bir konudur.Dil konusu da diyebiliriz elbette. Rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi kendisiyle dil üzerine görüşmeye geldik diyen Vehbi Vakkasoğlu’na ‘O zaman bir sakadatçı dükkanına gidecektiniz, herhalde yanlış geldiniz’ dedikten sonra ‘lisan üzerine hasbihal edelim, lisan konusunda konuşalım’ demişti. 

İsimler değişmekle hakikat değişmez tabi. Ama durup dururken, bazı kelimeleri eski ilan edip onların yerine yeni isimler koymanın dile, lisana çok fazla katkısı olduğuna inanmıyorum.  

ha.aal

   Liselerimize 'Osmanlı Türkçesi'  dersinin konulması hususu -çok geç kalınmış olmakla beraber,   yerinde ve lüzumlu bir  ihtiyaçtır. Eğer kasıt yoksa,  -bu zaruri hizmetten- öğretmen bulunamayacağı bahanesiyle vazgeçilmesi abes bir gerekçe ve geçersiz bir mazerettir. 

    Zira; İlâhiyat fakülteleri, Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Türkoloji v.s. bölümü mezunları bu ders için hazır ve yetişmiş  elemanlardır. Bunlar fakültelerinde bu dersi görmüşler ve muvaffak olup vizelerini alarak sertifika sahibi olmuşlardır. Onun için Osmanlı Türkçesi dersine ihtiyaç duyulan eleman bu çeşit öğretmenlerle pekâla karşılanabilir. Buna, başka branşlardan olup da eskimeyen bu Türkçe lisanımızı bilen öğretmenlerimiz ilâve edilebilir.