Meddah

Meddah, medhedici, övücü anlamına gelir. Arapça “medh” kökünden türetilmiş bir kelimedir meddah. Meddahlığın, Türk toplumu içinde iki kaynaktan geliştiği görülür. Birincisi Orta Asya kaynaklı olup Şamanizm’den ozanlara, ozanlardan bakşılara ve âşıklara uzanan din – dışı özellik, öbürü de İslâm kültürünün başlangıcından bu yana geliştirdiği dinî kökenli özelliktir. Her iki kaynağın da Türk Meddahlığının gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. Meddahlar, kıssahân ve şehnamehânlar, halkın bulunduğu yerlerde bir yandan Türk kahramanlarından, Oğuz Destanları’ndan, Dedem Korkut Hikâyeleri’nden söz ederken, öbür yandan da İslâm tarihinin ve İran edebiyatının kahramanlarına ait hikâyeleri ve şiirleri okuyorlardı.

blbl
İsmail Hakkı Avcı
Dil, lisân ve konuşma kabiliyeti insanların anlaşabilmeleri için lâzım olan çok kıymetli bir nimettir. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta olarak dil, kendine has kaideleri olan ve seslerden müteşekkildir. Aynı zamanda kendi kanunları içersinde yaşayan ve gelişen aktif bir varlıktır.

9--mektup

Elif Çelik (Sanatalemi.net)

Unuttuğumuz 'mektup', bir kursta yaşatılmaya çalışılıyor. Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde Birlik Vakfı'nda devam eden "Yazı ve Editörlük Kursu"nda öğrenciler, sevdiklerine birer mektup yazdılar. Kursta 'Mektup' türünün işlenmesinden sonra ev ödevini alan öğrenciler, en yakınlarına birer mektup yazmaya başladılar. Mektuplar birer kâğıda yazıldıktan sonra zarflanıp postayla muhataplarına gönderildi. Kurs hocası Mehmet Nuri Yardım, "Edebiyat ve yazının değişik türlerini inceliyoruz. Röportaj, Haber, Makale, Hikâye, Deneme, Roman, Araştırma, İnceleme, Şiir ve Hâtıra türlerini işlerken, bugün artık ne yazık ki unutmaya başladığımız Mektup türünü de ele aldık.

Mehmet Şadi Polat

Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde gazeteler yeni Latin harfleri ile 1 Aralık 1929'da yayınlanmaya başladı. 3 Kasım 1928 târihinde kabul edilen 1353 sayılı kanun ile Türkiye'de harf Devrimi başlatılmış ve 1 Ocak 1929 târihinden sonra eski harflerle hiçbir gazete, dergi ve kitabın basılamayacağı ilân edilmişti.

yazmaya_kararlilar-foto
Yazı yazma konusunda kararlı olanlar, Çemberlitaş Birlik Vakfı'ndaki "Yazı ve Editörlük" kursuna başladılar. Öğrenciler, "Yazı yazmayı ciddiye alıyoruz ve doğru yazmaya kararlıyız, bunun için kursa geliyoruz." dediler.