ankakuu

Serdar Üstündağ 

* At başkasının, eyer emanet,

Bize düşen deh deh demekten ibaret...

 

* Öyle insanlar vardır ki, tıpkı ressamlar gibi,

Eserleri ancak kendileri ölünce kıymetlenir.

medeni_dil
Recep Arslan
Dil yani lisan, duygu ve düşüncelerimizi kelimelere döktüğümüz organımız ve eylem. Ağzımızdaki et organımız dil, ağız boşluğu, dişlerin biçimi, gırtlak yapısı. Nefes alıp veriş alışkanlığımız. Sesi, seslerle harfleri, heceleri, kelimeleri, kelime öbeklerini ve bir anlam ve hüküm ifade eden kelimeler toplamını, cümlelerle duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine, bizden başkalarına, kimi zaman kendimize ifade ederiz.

blentbakiler

FATİH Üniversitesi ve Erdemder tarafından açılan yazarlık okuluna ilgi büyük. 3 ay önce açılan yazarlık okulu 65 öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük yazarlık okulu oldu.

romant

Recep Arslan

Fena halde romantizme taktım. Acaba kaçımız romantizm kelimesinin kökünün, ek almamış halinin romant olduğunu bilir diye düşündüm. Ekşi sözlükte yanılmadığımı gördüm. Kelimenin kökünün roman olduğunu var sayarak açıklama yapılmış. Etimoloji sözlüğünde kelimenin kökünün

dilinsadelemes
Bahaeddin Sağlam
Dil, Cenab-ı Hakkın tabiat ve tarih mektebinde fıtrat ve hissiyat lisanıyla insanoğluna talim ve ihsan ettiği büyük bir hakikat ve gayet lezzetli bir nimettir.[1] Dilin eski ismi lisandır. Lisan; yapısıyla, gramer ve kelimeleriyle soyut ve manevi bireylerden, kelime ve cümlelerden oluşan bir ümmettir. Her ümmetin kanunu ve yasası olduğu gibi, lisanın da kanunu ve şeriatı; Nahiv, Belagat ve Mantık ilimleridir.[2]