Recep Arslan

Muhatabınız, kelimelere sizinkinden farklı anlamlar yüklemişse, hangi kelimeyi seçerseniz seçin, anlaşamayacaksınız. Kelimelere birer anlam yükler insanoğlu. Her kelimeyi duyarak öğrenir çocuk, genç ve yetişkinler. Hayatın her evresinde yeni kelimeler öğreniriz. Çoğu zaman o kelimeyi, anlamının sınırlarını da tam kavramamışken kullanırız. Sonra zaman içinde o kelimenin yüklendiği anlam daha bir belirgin hale gelir zihnimizde, belleğimizde.

medeniyet_turkcesi_1

Gazeteci - yazar Recep Aslan'ın Akıl Fikir yayınlarından çıkan 268 sayfalık MEDENİYET TÜRKÇESİ adlı kitap Gazeteci – Yazar Hatice Opak Bilgin tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde seslendirildi.

3-Recep_Arslan_sohbeti

Gazeteci yazar Recep Arslan, Bâbıâli Sohbetleri'nde Medeniyet Türkçesi konulu sohbetinde "Peyami Safa'yı, Tanpınar'ı anlamayan Türkçe bilmiyor demektir." dedi.

Serdar Üstündağ (Bizimsemaver.com)  Fotoğraflar: Halil Küçük

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) her hafta Timaş Kitapkahve'de düzenlediği Bâbıâli Sohbetleri'nde bu hafta "Medeniyet Türkçesi" konuşuldu. Dil hakkındaki yazıları ile tanınan, Türkçeye yeni bakışlar getiren, gazeteci yazar Recep Arslan, Doğu-Batı medeniyetlerinden örnekler vererek, kendi medeniyetimizin üstünlüğünü ve Türkçemizi anlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programı, ESKADER Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Ersem Yargıcı yönetti.

4-Hseyin_Movit

Elif Sönmezışık (Sanatalemi.net)

ESKADER'in düzenledği Bâbıâli Sohbetleri'nde konuşan dil uzmanı eleştirmen yazar Hüseyin Movit, "Türkçeyi aslından uzaklaştıranlarla sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Dilimizi korumak için başka çaremiz yok." dedi.

Recep Arslan

Türkçe sözlükte hoca: Müslüman din görevlisi; akıl öğreten, öğüt veren kimse,

öğretmen, öğretim üyesi, medresede öğrenim gören ya da ders veren sarıklı, cüppeli din adamı. Bunu maddeler halinde veren Türkçe sözlükler de var.

1 . Müslüman din görevlisi.

2 . Öğretmen: (edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim.- Falih Rıfkı Atay)