ataturk_kitapligi

Selçuk Aydın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü merkez Kütüphanesi olan Atatürk Kitaplığı’nın kuruluş çalışmaları cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. 1926 yılında Mehmet Halit Bayrı’nın Şehremaneti Mecmuası’ndaki “Şehir Kütüphanesi” adlı makalesinde 1924 yılında “Şehremaneti Kütüphanesi” adıyla bir kütüphane açıldığı ve uzun süre faaliyetlerine devam ettiği bilgisi verilmektedir.[1] O yıllardaki Gazete haberlerine göre bu kütüphanenin sadece belediye mensuplarına hizmet edeceği haber verilmesine rağmen kütüphane koleksiyonunda yer alan “Şehir Kütüphanesi” damgalı kitaplar arasında belediye mevzuatı dışında, halka hitap edecek tarih, edebiyat, sanat kitaplarında dahi bu damganın olması, kütüphanenin sadece belediye personeline değil, halka da hizmet verdiği kanısını uyandırmaktadır.[2]

d2

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 1931 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Bu tarih kurumunun da kuruluş tarihidir. Türk Tarih Kurumu, çalışmalarının en büyük desteği olan kütüphanesini zenginleştirmek için kurulduğu günden itibaren büyük çaba harcamıştır.

dergilik_gazetelik_5
Yüz seneye yakın bir geçmişe sahip tarih dergiciliği, en önemli atılımını 1950'li yıllarda gerçekleştirdi.
Tarihe merakı ve bilgiye ihtiyacı karşılamak amacıyla yayınlanan dergiler Türkiye'de de önemi bir literatür oluşturuyor. Bugün bazen sararmış bir fasikül veya eski bir cilt içinde,

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 30 yıl önce yürürlüğe giren halk kütüphaneleri ile ilgili mevzuatın güncelliğini yitirmesi üzerine, yönetmelikte güncelleme yaptı.

atatrk_kitapl
Atatürk Kitaplığı
Uzun zamandır kütüphaneye gitmedim. Hâlbuki Atatürk Kitaplığı'na son iki yıla kadar düzenli olarak uğrardım. Orada çok sevdiğim bir kütüphaneci ağabey öldüğünde kütüphaneden ayağım kesildi.