Türk Kültürü içinde her yönüyle "Vakıf kültürü"nün önemi ve yerinin belirlenmesi, vakıfla ilgili meselelerin araştırılıp açığa kavuşturulması artık bir mecburiyet haline gelmiştir.

8. Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nın 875. maddesinin ' Türk ilim, kültür ve düşünce tarihinin ortaya çıkarılması amacıyla bir araştırma başlatılacaktır' hükmüne paralel olarak, Türk Vakıf Araştırma Merkezi, 24 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da kurulmuştu

İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi olarak kullanılan bina, 1801-1805 yılları arasında Sultan III. Selim tarafından yaptırılan Üsküdar Büyük Selimiye Camiinin Hünkar Kasrıdır

Mehmet Şadi Polat

15 Nisan 1946: Ankara'da Millî Kütüphâne'nin temeli oluşturan 8.000 kitaplık kütüphâne, Adnan Ötüken tarafından hizmete konuldu. Türkiye'de Millî Kütüphane fikri Tanzimat döneminde doğmuştu. Ancak düşünülen, halk kütüphanesi tipinde büyük bir kütüphane idi ve kurulması hâlinde 'Millet Kütüphânesi' adıyla faaliyete geçirilmesi düşünülüyordu.

tire

Klasik Osmanlı mimari üslûbunda inşa edilen Tire Vakıf Necip Paşa Kütüphanesi, 1826 yılında II.Mahmut dönemi devlet adamlarından Necip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Köprülü ile başlayan müstakil kütüphane örneklerindendir. Üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe ile örtülüdür. Kare şeklinde tek bir mekana sahiptir.

vali

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu; "Biz sabahçı kahveleri fazla olan bir toplumuz ama sabahlara kadar açık kalacak kütüphaneleri hep özlüyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği himayesinde, Türk Kütüphaneciler Derneği'nce Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 48. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış töreninde konuşan Mutlu, kütüphanelerin özel alanlar olduğunu ve buna benzer alanlarla ilgili haftaların özenli bir şekilde kutlanması gerektiğini söyledi. Öğrencilik yıllarında zamanının büyük bir bölümünü kütüphanelerde araştırma yaparak