edebiyat_mzesi

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapılan 'Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi' açıldı. hizmet verecek olan müze kütüphanede, kütüphaneler aracılığıyla edebiyat üretimine ve Türkiye'nin yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı yapılması amaçlanıyor. 

Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, Edebiyat Müze Kütüphanesine adını veren Erzurumlu Emrah'ın yanı sıra, İbrahim Hakkı Hazretleri ile Nefi divanlarının ve Erzurum'da üretilmiş bazı yazma eserlerinin tıpkıbasımları ile Erzurum ve çevre illerde yaşayan yazarların eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon bulunuyor. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, bugüne değin edebiyat ve sanat alanlarında çeşitli ödüller almış kitapların sergileneceği bir alan da bulunacak.

Müze kütüphanesi yöneticilerince yapılan açıklamada,"Edebiyat tarihimizin seçkin 59 dergisinin kapaklarının tıpkıbasımları yapılarak, sergilenmiştir. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde Erzurum'da yayımlanmış 23 süreli yayının dijital kopyalarından oluşan koleksiyona da erişilebilir. Ayrıca Erzurum Kent Kitaplığı bölümünde konuları Erzurum'la ilgili 400'e yakın eser bulunmaktadır.

Bakanlığımızca Türk Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) çalışmaları çerçevesinde, başka dillerde yayımlanan tüm eserler yine bu kütüphanede okuyuculara sunulmuştur. En önemli kültürel yapılardan biri olan kütüphanelerin temel işlevi, bilgi kaynaklarının izlenmesi, derlenmesi, tanımlanması gibi teknik bir dizi işlemden sonra halkın yararına sunulmasıdır. Çağımızda üretim ve tüketim ilişkileri yeniden biçimlenmektedir. Diğer kurumlarda olduğu gibi, kütüphaneler de bu değişimden etkilenmektedir. Dolayısıyla geleneksel kütüphane kavramının yanı sıra, farklı içerik ve anlamlara sahip yeni kütüphane kavramlarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, tanınmış yazarlar adına açılmış edebiyat evleri veya edebiyat müzeleri bulunmaktadır. Bünyelerinde güncel, estetik ve edebi yapıtların yanı sıra el yazması veya nadir basma eserler de bulunan bu yapılar, bulundukları kentin, edebi ve estetik kültürünü geliştirmektedirler. Bu doğrultuda müze kütüphaneciliği felsefesine uygun materyal ile donatılmış; yazarlara, eleştirmenlere, yayıncılara, çevirmenlere, edebiyatla ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve tüm okuyuculara hizmet veren; yeni bir kültürel konsept olarak ele alınan Edebiyat Müze Kütüphaneleri tasarlanmıştır. Amacımız kütüphaneler aracılığıyla edebiyat üretimine ve Türkiye'nin yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı yapmaktır. Dermelerinde bulunan tıpkıbasımlar ve yazarlara ait objeler (kalem, daktilo vb. araç-gereçler) ve sergiler Edebiyat Müze Kütüphanelerinin müze boyutunu; dermesinde bulunan 20. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatı üst başlığı altında toplanan her türden yazınsal yapıt ile İl Halk kütüphanelerine bağlı "Uzmanlık Kütüphaneleri" olarak hizmet vermeleri ise kütüphane boyutunu oluşturmaktadır. Böylece Edebiyat Müze Kütüphaneleri, edebiyat sisteminin unsurları olan yazar, yayımcı, okuyucu, eleştirmen ve edebiyat dergicileri arasındaki iletişimin ve etkileşimin gerçekleştiği ortamlar olarak hizmet üretmektedir.

Daha önce hizmete açılan Ankara'da Mehmet Akif Ersoy, Adana'da Karacaoğlan, İstanbul'da Ahmet Hamdi TANPINAR, Diyarbakır'da Ahmet ARİF Edebiyat Müze Kütüphanelerinin verdiği hizmetler memnuniyetle karşılanmakta ve büyük ilgi görmektedir. Kütahya'da Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. İzmir'de Attila İlhan adına ve Trabzon'da Bedri Rahmi Eyüboğlu adına Edebiyat Müze Kütüphanesi oluşturmak üzere uygun bina arayışımız sürmektedir. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, bine yakın yazarın edebiyat ve edebiyat kuramına ilişkin yaklaşık 5 bin kitap ve kitap dışı materyal bulunmaktadır. Türkiye'de yayımlanan 87 edebiyat ve sanat ile ilgili süreli yayının basılı versiyonlarına erişim olanağı vardır.

Kaynak: www.erzurumgazetesi.com.tr