İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi olarak kullanılan bina, 1801-1805 yılları arasında Sultan III. Selim tarafından yaptırılan Üsküdar Büyük Selimiye Camiinin Hünkar Kasrıdır

Osmanlı döneminde, sadece Cuma günleri, Padişahların ibadet ve sohbetleri amacıyla kullanılan Hünkar Kasrı 1979 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kütüphane olarak kültür hizmetine açılmıştır.

 

 

Kütüphane, İbrahim Hakkı Konyalı'nın vakfettiği kitap ve arşiv malzemeleri ile kurulduğu için İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi adını almıştır.

İki Salon, iki oda ve bir depodan oluşan kütüphane toplam 210 m2 kullanım alanına sahiptir. Aynı anda 80 kişiye hizmet verebilme kapasitesi bulunan kütüphane,

Dört bölümden oluşmaktadır.

Yazmalar Bölümü: 705 adet yazma eser vardır.Osmanlı Dönemi Kitapları Bölümü: Arapça, Farsça ve Osmanlıca kitaplardan oluşur.Cumhuriyet Dönemi Kitapları Bölümü: Cumhuriyet dönemi kitapları bu bölümde bulunmaktadır.Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi Kitapları bölümlerinde toplam 7860 adet matbu eser bulunmaktadır.Arşiv Bölümü: İbrahim Hakkı Konyalı'nın çeşitli konulardaki notlarından, gazete kupürlerinden ve fotoğraflardan oluşan arşiv bölümünde 5410 adet doküman vardır. 

Posta adresi:
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü İsmail Hakkı Konyalı Kütüphanesi
Selimiye Kışla Cad. No:56 Selimiye- Üsküdar/İSTANBUL