DuaEdenEller

Allah'ım,

Bizlere ruh-u can verip rızıklandırdın,

Sayısız bütün nimetlerinle azıklandırdın,

Fani de ömür sermayesiyle hayatlandırdın,

Mühim, asil kulluk payesiyle kanatlandırdın,

"Sabr-ı Cemil" ikramiyesiyle sebatlandırdın,

Sana hamdeden olmayı nasib eyle Ya Rabbi!

Sana şükreden olmayı nasib eyle Ya Rabbi!

Nankörlükten kurtulmayı nasib eyle Ya Rabbi!

Allah'ım,

Günler, haftalar, aylar, yıllar bir bir biterken,

Ömrümüzden bir sene daha çekilip yiterken,

Geçmişimizin muhasebesini yaparken,

Geleceğimizin oluşumunu planlarken,

Senelerimizin zaman dilimini sayarken,

Rüku ve secdelere merhaba diyebilmeyi,

Yüzümüzle, yönümüzle kıbleye dönebilmeyi,

Mevlâ'ya itaat ve inkıyad edebilmeyi,

Yasaklardan kaçınıp, emrini yapabilmeyi,

Ruhu bedende hakka layık taşıyabilmeyi,

Rahmet ve merhametinle nasib eyle Ya Rabbi!

Affın ve mağfiretinle nasib eyle Ya Rabbi!

Allah'ım,

Eli, dili, beli koruyup, aklı kullanmayı,

Kafa, kalp ve ruhu birleyip, nefse çullanmayı

İyi görüp, iyi dinleyip, candan ballanmayı,

Özü, sözü, gözü bütünleyip, akıllanmayı,

Tevbe istiğfara tutunup, günahsızlanmayı,

Gece, gündüz sana yönelerek niyazlanmayı,

Vahyini, hak ve hakikatlerini anlamayı,

Ana, baba, akraba, komşu duası almayı,

Kur'an yanında, Hak Nebi tarafında olmayı,

İzzet-i ikramın ile nasib eyle Ya Rabbi!

Kudret-i ilahin ile nasib eyle Ya Rabbi!

Allah'ım,

Her günü diğerinden bereketli kıl Ya Rabbi,

Kötülüklerden uzak iyilerden et Ya Rabbi,

Dünyamız sevgi, barış yurdu olsun hep Ya Rabbi,

Neslimiz daha iyi dünya kursun hep Ya Rabbi,

İnsanımız şerefini korusun hep Ya Rabbi,

Coğrafyamızda akan kanlar dursun hep Ya Rabbi,

Herkes cehilden, tefrikadan kurtulsun Ya Rabbi,

Rahman ve Rahimiyetin kuşatsın hep Ya Rabbi,

Rahman ve Rahimiyetin yaşatsın hep Ya Rabbi!

Allah'ım,

Tabiatı bozdurma, çevremizi kirlettirme,

Nimeti israf ettirme, sınırsız tükettirme,

Kardeşlik ve dostluk hukukunu ihmal ettirme,

Kimse hakkında yalan yanlış şeyi düşündürtme,

Sana olan aşk, şevk, heyecanımızı öldürtme,

Birbirimizi olgunlaştır, yerinde saydırtma,

Dilimizi, üslûbumuzu beyhude bozdurtma,

Aklımızı koru, ayaklarımızı kaydırtma,

"Sultan-ı Sermedî" Gufraniyetinle Ya Rabbi!

Ezelî, ebedî vahdaniyetinle Ya Rabbi!

Allah'ım,

"Yeni Yıl" tuzağına düşürme bizi Ya Rabbi,

Tüketim ve haz tutkunu etme bizi Ya Rabbi,

"Hesap günü hesabı"nı unutturma Ya Rabbi,

Birbirimizi can dost kıl, vuruşturtma Ya Rabbi,

Gönülleri gönüller ile buluştur Ya Rabbi,

Şu alemde kardeşleri kucaklaştır Ya Rabbi!.

Allah'ım,

Yunus gibi "bana seni gerek" diyebilelim,

Mevlana gibi "Şeb-i Arus"a girebilelim,

Yesevî gibi inzivaya çekilebilelim,

Hüdayi gibi tasavvufla yetişebilelim,

Velî gibi "iri, diri bir can" olabilelim,

Merkez Efendi gibi merkezimizde duralım,

Itrî gibi "Tekbîr"inin sırlarına erelim,

Şu kalbimizin zümrüt tepelerini görelim,

"Celle Celâlühu" namınla coşalım Ya Rabbi!

"Kün" emrini iyi anlayıp koşalım Ya Rabbi!

Allah'ım,

Sana senin emrince kul olamadık, kirlendik,

Mutedil olup, makul kalamadık, fakirlendik,

Dünyevileşmeden kurtulamadık, zehirlendik,

Yazık "ene"mizden ayrılamadık, kibirlendik,

Aklımızı başa alamadık hep böbürlendik,

Bütün bu hallerimize rağmen sana yöneldik,

Ellerimizi semaya değil sana çevirdik,

Sen bizi temizle, sen bizi zengin et Ya Rabbi,

Sen bize acı, sen bizi akıllandır Ya Rabbi,

Bizi Rasûlüne hakiki ümmet et Ya Rabbi,

Bizi Habibine samimi ümmet et Ya Rabbi,

31.12.2013 Yazan: Ahmet YÜTER

feryat

 

Serdar Üstündağ

Yaşlı gözlerim bir umut arayışında, ufku seyre dalsa

Şu kanat çırpan göçmen kuşlar, bu sefer beni de alsa

İstemem bu dünya saltanatını, sonunda ölüm varsa

İlle de vatanım diyen can kuşu, içimde feryat eder.

4-Kudret_nal_Yusuf_Bilgeye_dln_verirken

Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü Yusuf Bilge'ye törenle verildi. Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi'nde gerçekleşen törene edebiyat çevresi ilgi gösterdi.

Orhan Şaik Gökyay, vefat yıldönümünde, adına düzenlenen bir ödül ile hatırlandı. Katılımcılar Gökyay'ın şiirimizdeki ve edebiyat araştırmacılığındaki yeri üzerinde durdular. Törende, bu yıl birinci seçilen Yusuf Bilge'ye plâketi, Orhan Şaik Gökyay'ın manevi oğlu ve talebesi Kudret Ünal tarafından takdim edildi. 11 yıldan beri devam eden Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü'nün 12'ncisi büyük bir törenle gerçekleşti. Şiir Ödülünü bu yıldan itibaren ESKADER düzenliyor.

3-orhan_aik_gkyay

Her yıl bir şaire verilen Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü'nün bu yılki sahibi Yusuf Bilge oldu. ESKADER'in düzenlediği "Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü"nün töreni, 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Tanpınar Müzesi'nde gerçekleşecek. Törende, Bilge'ye ödülü verilecek.

3-yusuf_bilge

Her yıl bir şaire verilen Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü'nün bu yılki sahibi Yusuf Bilge oldu. ESKADER'in düzenlediği "Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü"nün töreni, 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Tanpınar Müzesi'nde gerçekleşecek. Törende, Bilge'ye ödülü verilecek.