gller_sana

İsmail Hakkı Avcı

İbrahim Özgün’ün şiir kitabı çıktı. “Güller Sana” ismiyle ‘Akil Fikir Yayınları’ tarafından neşredildi.

İbrahim Özgün;  saygılı,  nazik ve mütevazı şahsiyetiyle âdeta bir ‘İstanbul Beyefendisi…’ Zâten kendisi İstanbul’un maneviyatı ile meşbu’ ve beyefendi ilçesi Eyüp Sultan’da ikâmet etmektedir.

 

Onu hiç konuşurken veya şiir okurken dinlediniz mi? O mikrofonik sesiyle, âheste konuşması ve okumasıyla zamana bağlı kalmadan dinletir kendisini… Şiirle temâyüz etmişse de, çok nesir yazıları da yazmış ve yazmaktadır.

İşte böylesi bir yazarın ve dahi şâirin şiirleri “Güller Sana” kitabında toplandı. Kitabından bana da bir nüshasını,  nezâketle ithaf ederek takdim etti.

Her bir şiiri çok şeyler anlatır. Daha ziyâde serbest vezinle kaleme aldığı şiirlerindeki ifâdeler, nesir olarak yazılsaydı belki sayfalar tutardı. Mısralarının her biri, ayrı ayrı ve yerine göre; sayfalar dolusu mevzuyu anlatır, derin manaları tedâi ettirir, mâzinin zenginliklerine daldırır, bahsedilen yerler görülmeden gezilir ve güzellikleri temaşa edilir.

Edebiyat içerisinde mühim bir yere sahip olan şiir; şâirinin ruhuna sinen fikirlerini, hislerini terennüm ettirir.  Bu duygularını kelimelere yükler ve ‘uzun soluklu’ bir yolculuğa çıkarır, yazanı ve dahi okuyanı…

Okumaya başlayınca bırakılmayan bir akıcılıktaki mısraların doldurulduğu sayfaların fark edilmeden çevrildiği, okuyanı kendinin de olduğu hayâlat âlemlerine daldırıp gezdiren “Güller sana”;  dört bölüme ayrılan derûnî ve hisli şiirlerle doludur. Şiirlerle meşbu’ bu dört bölüm şunlardır:  1. Güller sana, 2. Arayış, 3. Can yolları, 4. Vuslat.

Birinci bölüm ‘Güller Sana’daki şiirlerin mısraları daha ziyâde his yüklü yaşanmışlıkları,  muhatabına duyurulmak istenilen duyguları, melankolik ve neşeli hâletleri taşır.

İkinci bölüm ‘Arayış’ta;kı mısralar; bir arayış içerisinde ümitler, arzulananlar, temenniler, hasretler, geleni beklenen yolları tedâî ettirir.

Üçüncü bölüm ‘Can yolları’nda ise mısralar, hayatımızda yer eden şehirleri dolaşır. Kâh Çanakkale’de destân olur, Eyüp Sultan’da İstanbul’un fethinin sırları keşfedilir, İstanbul’un güzellikleri temaşa edilir, şimdi olmayan veya azalan güzel hatıraları yâdedilir. İstanbul’un eski hayatı canlanır insanın gözünde; kimi insanların oyunla ıskaladığı zamana mukabil, yatsı namazına sarılan mü’minlerin huzuru nazara verilir. Ana’dan Kuş’tan, yârdan, çocuktan, akşamdan vb. ümitle bahsedilir.

Dördüncü bölüm ‘Vuslat’ ise, âdeta bir maneviyat iklimine götürür insanı ve o âlemlerin Efendisi (asm) ile beraber temaşa ettirir gerçek huzuru, saadetin hakikisini, sevdânın gerçeğini…

Hâsılı, şiir seven ve sevmeyenler; insanı duygularıyla, ümit ve heyecanıyla bir seyahata çıkaracak bu şiir demetini okumalıdırlar. Tatlı bir huzur ve insanı dinlendiren bir sükûnetin içerisinde bulunmak, bu kargaşa ve keşmekeşle lebâleb hayatımızda iyi olacaktır kanaatindeyim.

Akıl Fikir Yayınları’nın zengin neşriyat listesine böylesi bir çeşninin katılması çok iyi olmuştur. Başta şâirimizi tebrik eder ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Evet, sizin de eseri temin ederek bu şiirimsi ziyâfete katılmanızı tavsiye eder, “Güller sana, gülüver bana!” deriz vesselâm.