33

 MİRGÜN Köşkü'nde bugünlerde hummalı bir restorasyon çalışması sürüyor. Zamanın da Boğaziçi'nin en mamur ve muntazam semtlerinden olan Boyacıköy'de yer alan köşk, günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin mülkü.  

Köşk, 2010 Avrupa Kültür Başkenti faaliyetleri kapsamında üniversite ve  Avrupa Kültür Başkenti Ajansı arasında yapılan bir anlaşmayla restorasyona alındı.

Efe Reklam Yapım Şirketi tarafından çekilen "SERACEM" adı verilen belgeselde köşkün 150 yıllık tarihi kayıt altına alınıyor. Yönetmen Metin Basut, tarihî köşkün yaklaşık sekiz ay olarak planlanan restorasyon ve dönüşüm sürecini, bir belgesel-film çalışmasıyla baştan sona kayıt altına alarak belgelediklerini bildirdi. Basut, "SERACEM" isimli belgeselde, dönemin tarihi ve yetiştirdiği şahsiyetler de ele alınarak, şehrin tanıtılmasına ve şehirlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydetti. Proje Koordinatörü Dr. Metin Gürsan'ın verdiği bilgiye göre, günümüzde giderek kaybolan şehir dokusunun, saklı kalmış son örneklerinden biri olan bu nadir yapının restorasyon sürecinde, tarihî özelliklerinin bütünüyle korunması, bununla birlikte altyapı ve kullanım rahatlığının günümüz şartlarına uygun bir şekilde ele alınmasını planlandıklarını bildirdi.

 

TARİHÎ KÖŞK HİDİV  AİLESİNİN MİRASI
Belgesel Film'in yapım amiri Ertuğrul Fuat Erdem, Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğündeki kayıtlara göre Köşk'e adını veren Ahmet Mirgün'ün Mısır'ın Osmanlı valilerinden olan Hidiv ailesinin mirasçıları arasında bulunduğu belirterek şu bilgileri verdi: "Ahşap evler sahipleri gibi fanidir. Sahipleriyle birlikte yaşlanır ve ölür. Yığma yapılar ise işlevleri gibi ebedidir, nesiller boyunca ayakta kalır. Osmanlılar bu görgüden hareketle evlerini genellikle hep ahşaptan, kamusal yapılarını ise taştan inşa etmişlerdir. Mirgün Köşkü ne kadar süslü olursa olsun, Hıdiv ailesi gibi zengin bir ailenin bile ahşap bir konutta ikamet ettiğini göstermektedir. Bina ile ilgili bulunan en eski belge 1932 tarihli bir istinsah varakasıdır. Köşk'e adını veren Ahmet Mirgün yapının mülkiyetini 1949 yılında almıştır. Bina daha sonra İstanbul Üniversitesine bağışlanmıştır."

YENİ NESİLLERE ANLATACAKLARI VAR

Kapalı kepenklerinin arkasında yeni nesillere anlatacağı 150 yıllık hikâyesini saklayan Sarıyer, Boyacıköy'ün Tebdil Eskisi Sokağında yer alan Osmanlı sivil mimarisinin güzel örneklerinden olan Mirgün Köşkü, hala dimdik ayakta kalabilmiş nadir eserlerlerdin birisi. Köşkün yapım tarihi tam olarak bilinmiyor. Bununla birlikte 1860 yılında Boyacıköy'ü gösteren Robertson'un çektiği bir fotoğraftan Köşk'ün bulunduğu mahal görülebiliyor. Osmanlı konut geleneği, Osmanlı anıtsal mimarisi kadar kuvvetli bir gelenek olarak bu binada kendini gösteriyor. "SERACEM" projesi ile kültürlerarası alış verişin arttırılması hedefleniyor. Belgesel filmi aynı zamanda ortaklaşa iş yapma pratiğini güçlendirecek, AB kültür-sanat kurumlarına kapasite kazandıracak ve bu kurumların mevcut birikimlerini Türkiye ile paylaşmasına imkân vermesi hedefleniyor. Projeyle türünün ilk örneği olmasının yanı sıra, bu kültür mirasını dünyaya tanıtılmasını da sağlayacak. Proje ile mimarlık, sanat tarihi ve güzel sanatlar gibi değişik dallarda eğitim gören öğrencilere eğitim materyali olarak destek sağlaması da hedefliyor.