mustafanafiz
Fırat Kızıltuğ
Bestelediği bütün şarkıların, sanat değeri yüksek, derin bir zevk ve birikmiş kültür yükü ağır bir üstad idi Mustafa Nâfiz Irmak.
Yeri gelmişken bir tesadüfe dokunmadan edemiyeceğim. Türk Mûsikîsini Günümüze ulaştıran üç büyük bestekârın, Soyadı Kaanunu yayınlandığı zaman aldıkları unvanlar su ile ilgili isimlerdir. Sadettin KAYNAK, Selâhattin PINAR, Mustafa Nâfiz IRMAK… Bu su isimlerine bağlı batı dünyasının da çok meşhur bir betsekârı vardır. J.S. BACH… Bach kelimesi, Almanca dere demektir.

dede_efendi
Fırat Kızıltuğ
Türk Mûsikîsinin üç büyük bestekârundan (Meragalı Abdülkadir, Itrî, Dede Efendş) biri olan İsmail Dede de aynı zamanda şairdi. Üstelik edebî sanatlara vâkıf, muhteşem bestelerini kudretle dengeleyecek güfteler yazabilen bir şair.
Figânî’nin Farsça şiirinden yaptığı Acemaşiran yürüksemaî en mükemmel bestelerinden biridir.
“Ne hevây-ı bağ-ı sâzed ne kenâr-ı geşt mârâ
Heme hayretem ki, cânâ beçekâr-ı geşt mârâ”
ahmet_rasim_bey
Şair Bestekârlar - IV - Ahmet Rasim Bey ( 1864 - 1932 )
Fırat Kızıltuğ
Şair, bestekâr, tarihçi ve fıkra türünün efendisi. İki dönem de İstanbul Milletvekili. Darüşşafaka'dan mezun olduktan sonra, Ahmet Mithat Efendi'nin haddesinde olgunlaşmış, hemen her türde yazı yazmış, her düşünce sahibi tarafından sevilip okunmuş, üslûpçuların tek ve ilk üstadı.
Günümüzde bile rahat okunabilen, Türkçe'nin bu eşsiz üstadı, Zamanın en önemli bestekârlarından Bimen Şen ve Tarihçi Ahmet Refik ile masa dostlarıdır. Kemanî Tatyos Efendi de dostları arasındadır.

selahattin_kaynakselahattin_pnaryesari_asm_ersoy
Fırat Kızıltuğ
Tanzimatla beraber ülkemiz, bir pahalı metres tutmuştur. Batı Kültürü… En pahalısı da müzik sahasında ortaya çıkmıştır. Bu âşüfte, ne aile olabilmiş, ne de çoluk çocuğa karışabilmiştir. Hep yabancı, çekinilen, müphem, “acaba?”larla karşılanan, uğruna tonlarca para harcanan, her an hane-i virânı terk etmesi beklenen bir el ve yabancı olmuştur. Mevcut Türk Mûsikîsi önce ortadan kaldırılmaya çalışılmış, sonra yozlaşmaya terk edilmiştir. Üstelik ortadan kaldırılmak istenen millî sanatın yerine yenisi konamamıştır. Her türlü korumadan mahrum cânım sanat, açık hedef haline gelmiştir.
cicek1
Şair Bestekârlar III Hacı Faik Bey (1831-1891)

Şairliği, bestekârlığı ve mûsikîşinaslığı yanında gölgelenmiş bir üStâdımız da Hacı Fâik Bey’dir. Şarkıları o kadar göz kamaştırıcıdır ki, neyzen olduğu ve girift çaldığı, sesinin güzelliği ile tanınmış bir hânende olduğu da unutulmuştur. En fazla bilinen peşrevlerimizden Hicaz Peşrevinin bestekârı Neyzen Salim Beyin de kardeşidir.