3__selim

Kubbealtı'nda Türk mûsikisinin büyük bestekârlarından 3. Selim hakkında bir program yapılıyor.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın cumartesi sohbetleri devam ediyor. Dr. Adnan Çoban'ın yapacağı sohbet ve mûsikî programı "III. Selim Ekolü"

3-esat_kabakl

"Bağlamayı Hocasız Öğrendim."

Zeynep Didem Gezgin (Sanatalemi.net)

"Türkülerin efendisi" olarak tanınan halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sesi ve sazıyla dinleyicileri coşturarak Bâbıâli'de bir türkü rüzgârı estirdi.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)'nin düzenlediği "Bâbıâli Sohbetleri" çerçevesindeki programın sunuşunda konuşan Mehmet Nuri Yardım, türkülerin bizim ruh dünyamızı yansıtan, gönül iklimimizi ifade eden eserler olduklarını belirterek, "Yüzyılların imbiğinden geçen, dilden dile aktarılarak nesilden nesile günümüze akıp gelen türküler bugün çok seviliyor. Bugünkü türkülerimiz gelecek nesilleri de besleyecek, yeter ki sahip çıkalım." dedi.

Beşir Ayvazoğlu

Kimine göre Farabi tarafından geliştirilen bir Arap sazı, kimine göre şu bizim kopuz... Ud'dan söz ediyorum. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur, Arapların yedinci yüzyılda Horasan'dan Bağdat'a çalışmaya gelen Türklerin elinde gördükleri ve sarısabır ağacından yapıldığı için el-ûd adını verdikleri sazın kopuzdan başka bir şey olmadığını söylerdi.

rfat_Bey

 

Fırat Kızıltuğ

Saray Tanbûrisi Ârif Mehmed Ağa ile Dede Efendinin Kızı Hadice hanımın oğludur, Enderûnda tahsilini bitirdikten sonra, mûsikîyi meslek edindi. Muzikâ-yı Hümayûnun Fasıl heyetini yönettği. Mevlevî Tarikatı muhibbi,Türk Mûsikıîsi Şarkı Edebiyatının üç büyük isminden ( Hacı Ârif Bey, Şevki Bey) biri olan Musahib-i Şehriyârî, Ser müezzin, Miralay Rıfat Bey de, Bu yazı dizimizde bahis konusu ettiğimiz, şair bestekârlarımızdan biridir.

Güftelerinin en az beşte dördünü kendi yazmıştır. Aruz veznini çok rahat, ve ve ustaca kullanmıştır.

Kendisini tanımadığım uzun yıllar boyunca ne zaman Alaeddin Yavaşça'dan bir şarkı dinlesem, aklıma hep aynı soru gelirdi: "Niçin acaba sahneye hiç çıkmadı? Herhalde teklif etmişlerdir, neden kabul etmedi?"