sultanucuncuselim

Koromuzun 18 Aralık Pazar günü saat 11.30'da CRR Konser Salonu'nda vereceği konserinde, sadece bizim değil, bütün insanlık tarihinin en zirve noktalarından biri olan Hz. Mevlânâ'nın 738'inci vuslat yıldönümü vesilesiyle bir araya geliniyor. Aynı zamanda büyük devlet adamımız ve musikişinasımız III. Selim'i de, 250'nci doğum yıldönümü vesilesiyle anma gerçekleştirilecek. Vesilelerin üstüste gelmesi, iki mühim yıldönümünü aynı başlık altında anma imkânını verdiği için III. Selim'in Suzidilârâ Mevlevi Ayini düzenlendi.

Bu çerçevede, bir başka önemli yıldönümünü birlikte kutlamak imkânının da doğması, çok anlamlı bir "tevafuk" özelliği taşıyor.

Bilim ve sanat dünyamızın duayenlerinden bir büyük isim, 17 Aralık 2011 itibarıyla 97 yaşını tamamlayıp, konser verileceği gün 98'inci yaşının ilk gününü, Hazreti Mevlânâ ile III. Selim'i buluşturan konser mekânında, dinleyenlerle beraber idrak edecek.

1934'te bir etüdyen olarak adım attığı üniversite hayatında, tam 77 yıldır araştıran, çalışan, üreten ve daha da önemlisi, en değerli kaynağı hazırlayan; yani "insan yetiştiren" bir ilim, irfan ve aşk yolcusu, "Hocaların Hocası" unvânının, adının başında en kusursuz ve tartışmasız şekilde yer aldığı bir bilgin olan Prof. Dr. Oktay Aslanapa...

98'inci yaşında hâlen çalışmak suretiyle bilimsel üretime katkıda bulunduğu üniversite hayatında, yönettiği tezleri asistanlarına dahi bırakmadan fiilen sevk ve idare etmek, sadece bir ilim ve irfan mücahidi olmakla açıklanacak bir durum olmayı aşan, mayasında "aşk" hikmetinin bulunduğu bir cehdi ortaya koyan istisnai bir vâkıa olsa gerektir. Hoca'nın, bu özelliğiyle, dünya bilim çevreleri ölçeğinde de aşılması ve inanılması güç bir rekoru elinde bulundurduğu bilinmektedir.

Kıymetli Hocamızın bizlere daima onur ve minnet duygusu yaşatacak bir özelliğini de burada kaydetmeyi borç telakki ediyoruz: Koromuzun, 1970'lerin ortalarında başlayan ilk faaliyetlerinden bugüne, hiçbir konserimizi ihmal etmemecesine, adeta bir görev bilinciyle en önde teşrifleri, öncü kişiliğinin örnek alınan davranış biçimlerinden birini oluşturmuştur. Birçok öğrencisinin, takipçisinin ve gönül pencereleri milli kültürümüze açık olan genç kuşağın örnek aldığı bu önderlik tavrına, kurumsal olarak şükran borcumuz bulunmaktadır; bu vesileyle edâ etmek büyük bir mutluluk.