1_vakitMEZAR TAŞLARI DA ELİNİZİN ALTINDA www.mezartaslari.com (medeniyetimiz.com)
Kültürümüzün ve tarihimizin önemli bir yönünü oluşturan mezar taşlarını okumak artık çok kolay. 
www.mezartaslari.com adlı internet sitesinde mezartaşlarıyla ilgili her şey elinizin altında. 

Erol ERDOĞAN

Ta_ta_deil_ki

 

"Hüve'l-Bâki
Âh ile zâr kılarak tazeliğime doymadım.
Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım.
Hasreten fâni cihânda tûl-i ömr sürmedim.
Fîrkaten takdir bu imiş tâ ezelden bilmedim.
Sâbıkan mâlikâne halîfesi Seyyid
İbrahim Efendizâde es-Seyyid
Mehmed Ârif Beyin kerîmesi
On dört yaşanda vefat eden
Merhûme Şerîfe Rabia Hanım'ın
Rûhîçûn Fâtiha
Fî 9 Safer sene 1228"

Burhan EREN

Sessiz_lkenin_Konukan_Talar

Tarihî mezar taşlarının sahip oldukları değer ve bugüne taşıdıkları zengin bilgi, onca yıkımdan sonra nihayet fark edilmeye başlandı. Ancak bu miras, hâlâ sahipsiz ve korunmasız...Geçen 70-80 yılda

 Zeynep ÇAKIR
Tarihçi

 olumun_konusan_dili

Osmanlı şehirlerine ait fotoğraf, minyatür ya da gravürlere baktığınızda, eğer daha şanslıysanız şehrin içinde bakir kalmış küçük bir köşesinde dolaştığınızda, insanı hayrette bırakan benzerliklerle karşılaşırsınız. Bu evler, mahalleler ister İstanbul'da, Bursa'da; isterse Halep, Diyarbakır, Saraybosna, Kosova'da olsun hiç fark etmez. Sanki canlıdırlar ve ölümü hatırlatan hüznü içinde barındırırlar. Hal diliyle ölümün öldürülmezliğini haykırırlar.

Mezarları Yunanlar bile böyle tahrip etmemişti

Tuba Özden 

Mezartalarnda_Tahribat

 Osmanlının payitahtı İstanbul'daki tarihi mezarlıklarla ilgili bir envanter yok. Şehrin rantı yüksek yerlerindeki bu mezarlıklar, geceleri bekçisiz kaldığı için talan ediliyor.

Dücane CÜNDİOĞLU

Mezartalar_Mzesi

Bağdad'ın tarih ve kültür hazinelerinin yağmalanmasıyla ilgili haber ve görüntülerin, bu görüntüleri seyredenlerin yüreğini sızlattığında kuşku yok! Acaba suçlu kim? Bu tarih ve medeniyet düşmanlığının gerçek aktörleri kimler? Irak'ın işbirlikçi, açgöz talancıları mı, yoksa bu talancı çetelere bile bile izin veren işgal kuvvetleri mi? Bu konuda çok şeyler söylendi, muhakkak ki daha da söylenecek... Peki ama bizim ülkemiz işgal de edilmediği, tonlarca bombanın altında da kalmadığı halde nasıl oluyor da tarih ve kültür hazinelerimiz göz göre göre yağmalanıyor ve ne üzücüdür ki basında ciddi bir makes bile bulmuyor?!? Oysa bu meselelere birazcık ilgisi olanlar bile kütüphanelerimizden asırlık yazmaların nasıl kaçırıldığını, canım eserlerin jiletle kesilip yerine ucuz romanların konulduğunu bilirler; hatta bu işin nasıl da organize çeteler eliyle gerçekleştirildiğini, bu çetelerin arkasında hangi ülkelerin bulunduğunu da bilirler.

Dücane CÜNDİOĞLU

Mezartalar_Mzesi

Eyüb kabristanına yolları düşenler Piyer Loti'ye tırmanan yokuştan yukarı çıkarken biraz dikkatle bile yolun hemen sağ tarafında merhum Ahmet Kabaklı'nın mezarını görmekte zorlanmayacaklardır. Merhumun mezartaşının üzerinde bir kavuk gördüklerinde sanırım çok az kişi yıllarca köşeyazarlığı yapmış olan ve daha çok edebiyat sahasındaki eserleriyle tanınan bir zatın mezartaşının üzerinde böyle bir 'kavuk' sembolünün bulunmasına bir anlam verebilecek, belki de yadırgayacaktır. Buna karşın çoğu kimse ise herhalde bu sembolü bir 'nostaljik deneme' (!) sayacak ve belki farketmeyecektir bile.