1_kanuninin_mezar 

Tuna'nın akışını diğer bir tepenin üzerine kurulu Vişegrad Kalesi'nden zevkle seyrediyoruz. Bugün üzerinde hem yolcu hem de yük taşımacılığının yapıldığı bir Avrupa nehri o.

Konya"nın Karatay İlçesi Hacı Fettah Mezarlığı'nda, Nakşibendi tarikatından aynı aileye mensup 5 kişinin mezarın taşları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Mezar taşlarının Nakşibendi tarikatından Şeyh Muhammed Bahaeddin Efendi ile ailesinden 4 kişiye ait olduğu bildirildi. 

 Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından il genelindeki 22 şehit mezarı onarılarak mezarlıklara Türk Bayrakları dikildi.

 1_adsz

Ukrayna"ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti"nin Nijnegorskiy yerleşim alanında Müslüman mezarlığındaki yaklaşık 220 mezar yerle bir edildi. 

 1_erifeadviyye

Meskenim dağlar başı Sahraya Hacet Kalmadı
İçtim ecel şerbetini Lokman'a hacet kalmadı
Hep onuldu yarelerim tabibe hacet kalmadı
Hak ile hak oldum yeksane hacet kalmadı
Emr-i Hak'la türlü emraz geldi benim tenime

1_edebiynden

Mezar taşları üzerine kazılmış edebi değeri yüksek o kadar çok şey var ki. Bunların hepsini şu gün, gerek derleme zorluğu, gerekse bu kısa kitap satırlarına sığmayacağı sebebiyle yazmamız mümkün değildir. Ayet, hadis, vecize, atasözü, nesir, şiir, temenni v.s. gibi bir çok şey mezar taşlarının dili olmuştur. 

1_baemei

Âh Mne'l-Mevt
Kimseye kalmaz bu dehr-i bî-sübût
Gel oku bir Fâtiha etme sükût
Bu cihânın yok devâmı fânidir
Bâkî Hak fallah Hayyü'l-Lâ-Yemût
Miralây Hacı Ali Bey
Kâini merhûm Hasan
Efendinin rûhuna