1_3_tarikat_mensuplar_Naki_Halidi_Mezar_Ta

Tarikat mensuplarına ait mezar taşları kendi aralarında önemli bir grup oluştururlar. Bu taşlarda mistik sembolizm en geniş en geniş şekilde kullanılmıştır. Tarikat mensup taşların başlıkları, bu sembolizmin açık birer ifadesidir. 

 1_6_mezar_talar_hkm25b

Mezar taşı geleneği ve tarih, edebiyat, sanat

Milletimizin tarih boyunca atalarına ve örflerine büyük ehemmiyet verdiği bilinmektedir. İslam öncesi çeşitli şekillerde icra edilen defin merasimleri ve anıt mezar gelenekleri, İslamiyet'i kabulden sonra değişikliklerle devam etmiş, kümbet ile türbe yapıları ortaya çıkmıştır. Daha ziyade din ve devlet büyükleri için inşa edilen bu yapıların yanında halkın yaptırdığı mezar taşları önemli bir yekün ile karşımıza çıkmaktadır. 

1_5_serlevha_hkm11b

Mezar taşı kitâbelerinin baş kısmında Arapça veya Osmanlıca olarak Allah'ın kuvvet ve kudreti ile bekâsına işaret eden, yahut ölümün mukadder olduğuna işaret eden bir cümlecik bulunur. Buna "serlevha" denmektedir. Mezar taşlarının büyük kısmında bu ibarelerden birisi yer almaktadır.

Serlevha Örnekleri

1- Allahu subhânehû ve Teâlâ
2- Huve'l-hayyu'l-lezî Lâ yemût 

 1_4_mezar_talarnda_hicri_mzr201b

Mezar taşlarında kullanılan hicrî takvim ve sembolleri şunlardır:

1- Muharrem: mim 
2- Safer: sad 
3- Rebiulevvel: râ
4- Rebiulâhir: rı 

1_2_mezar_talarnda_sembolik_ifadeler_lalekavuk1b 

Kültürel miras, milletlerin hafızasıdır. Hafızalarını kaybeden milletler; şahsiyetlerini, geçmişle bağlarını, kısacası kimliklerini kaybederler Mezar taşları ve mezarlıklarımız, geçmişimizle kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından birini meydana getirir ve vazgeçilmez kültür miraslarımızdandır 

1_7_cellat_mezar_ta

 

Osmanlı'da halk, İslam dininin adam öldürmeyi yasaklaması, can alan bu kişilere toplum tarafından hoş bakılmaması nedeniyle, bir çok insani duygu ve özelliklerden yoksun olan, acıma, merhamet, sevgi hisleri bulunmayan bu insanları mezarlıklarına almamış, kendi aralarına gömülmelerini istememiştir. "Cellat" mezarları ayrı bir yerde bulunur ve ahalinin defnedildiği mezarlıklara gömülmezlerdi.

1_zamani_asan_taslar_ 

“ZAMANI AŞAN TAŞLAR”

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nın çok değerli bir kültür hizmeti olan,
Doç. Dr. Süleyman Berk Hocamızın yönetiminde yayına hazırlanan,
"ZAMANI AŞAN TAŞLAR" (Osmanlı mezar taşları) bu dev eseri
sisteminize indirmek için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

www.zeytinburnu.bel.tr/bel_bilgi_hizmetleri/yayinlar_belgeseller.cfm