Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin değişik yerlerinde bulunan tarihi mezar taşları kayıt altına alınarak bir katalog oluşturuldu. Mezar taşlarındaki işçilik kadar üzerinde yazılanlar da ilgi çekici.

Edirne'de bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşları, yapısı, üzerindeki yazıları ve süslemeleriyle bir sanat abidesi niteliğinde. Müze Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile tarihe ışık tutacak ve araştırmacılar için kaynak niteliği taşıyacak bir eser hazırladı.

Kentin değişik yerlerinde bulunan mezar taşları 'Osmanlı Mezar Taşlarından Örnekler' adı verilen bir ciltlik eserde kayıt altına alındı. İlgilileri için bir referans kaynağı niteliğindeki eseri, Dr. Ratıp Kazancıgil, Müze Müdürü Hasan Karakaya, Neriman Köylüoğlu, Musa Öncel, Kemal Erkan, Nifüler Gökçe, İbrahim Türkmenoğlu ve Zehra Şimşek yayına hazır hale getirdi. Mezar taşlarındaki özellikler, yazı sanatı, başlıklar, bitkisel süslemeler gibi genel bilgilerin yer aldığı eserde taş kitabelerdeki yazıların orijinal ve tercüme edilmiş hali yer alıyor.

 

Ölen kişinin kimliğini ve dünya görüşünü yansıtan yazıların yer aldığı mezar taşları sanatsal açıdan da önemli bir değere sahip. Yazıları ve süslemeleriyle Türk taş oymacılığı sanatının önemli örneklerini teşkil eden taş kitabelerdeki yazılar kitaplar dolusu bilgiyi birkaç satırda özetlemiş durumda. Mezar taşlarında, bu dünyadan göç etmiş kişiye ait bilgilerin yanı sıra ayrılığın verdiği hüzün, feleğe sitem, özlem, dünyanın fani oluşu, dua talebi konuları büyük bir ustalıkla işlenmiş.

Bir sanat ve edebiyat hazinesi niteliğindeki kitabelerdeki yazılardan bazıları şunlar: "Meskenim dağlar başıdır sehraya ihtiyaç kalmadı/ İçtim ecel şerbetini lokmana ihtiyaç kalmadı."

"Genç ve nazenin bir kızın meskenidir bu mezar/Nazik tenini yerle bir etmiş bu mezar/Boyun bükülsün senin, bıraktın muratsız beni/Ben muradıma ermişken tarumar ettin beni/Unutma ölüm sürekli ona hazırlıklı ol/Bugün bana yarın sanadır."

"Ey felek, güzellik bağını bana zindan ettin/Aldın elimden yavrumu gözlerimi kan ettin/Bir zamanlar bağrıma basıp yatarken birlikte/Şimdi onu yerle bir ettin."

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Özcan, kataloğu hazırlamanın ecdada vefa görevi ifa ettiğini söylüyor: "Medeniyetimizi basamak basamak yücelten ecdadımızın kaybolan her eseri, her izi medeniyetten sökülen kıymetli bir taş gibidir."