İngiltere'de birkaç hafta önce bir müzayedede satışa çıkarılan, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in girişimleriyle satışı durdurulan Osmanlı mezar taşları Türkiye'ye getirildi. Çelik'in talimatıyla bakanlığın ısrarlı takibi sonucunda söz konusu müzayedeevi, mezar taşlarının iadesini kabul etmişti.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği 'nin bu yıl başlattığı Kuşadası Kültür ve Tarih Seminerleri, "Osmanlı mezar taşları ve Kuşadası Adalızade mezarlığı" adlı üçüncü seminer ile sona erdi. "Kentimiz Kuşadası" ile başlayan seminerler dizisi, "Antik çağlarda kentsel gelişim ve su sistemleri" ile devam etmişti.

Etkinler kapsamında gerçekleştirilen toplam 3 seminerde, 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof.Dr. Eti Akyüz Levi, Dr. Arkeolog Levent Kutbay, Tarihçi-Yazar Sedat Onar, Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Ticaret Odası eski Başkanı Ali Ergül, Kuşadası Müftüsü İbrahim Türedioğlu,

ahmet-cevdet-pasa-mezar-tasi

Tanzimat dönemi ve Sultan II. Abdülhamid devrinin önde gelen devlet adamlarından, hukukçu, sosyolog, şair, tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın Fatih Camii haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı

Hüve'l-Bâkî

Asrımızın İbn-i Kemâli idi

Hayfâ ki terk-i hayât eyledi

Edîb idi hayli eser bırakdı

Tezyîn-i zât ü sıfât eyledi

Tarihi Mezar Taşları Ayağa Kaldırılacak

Safranbolu'da 18 - 20. yüzyıla ait tarihi mezar taşları, kayıt altına alınıp restore edilecek.

Ahmet Özler - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18-20. yüzyıla ait, yapısı üzerindeki yazıları ve süslemeleriyle bir sanat abidesi niteliğindeki tarihi mezar taşları kayıt altına alınıp restore edilecek.

Konak, han, hamam, çeşme ve cami gibi korunarak günümüze kadar ayakta kalan tescilli yapıların bulunduğu Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da yaşamış büyük şahsiyetlerle yaşadıkları döneme iz bırakan insanlardan şehrin yöneticilerine kadar herkesin izlerini taşıyan ve tarihe ışık tutan Şehir Mezarlığı'ndaki yüzlerce mezar taşı, önce Türkçe'ye çevrilerek kayıt altına alınacak sonra restorasyonu yapılarak korunacak.

III. Selim'in sadrazamlarından Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa'nın mezar taşı 2005 tarihinde Manisa'dan alınarak Safranbolu'ya getirilmiş ve İzzet Mehmet Paşa Camisi'nin avlusuna yerleştirilmişti.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolan her mezar taşının şehrin tarihinden silinen bir satır olarak gördüklerini, bu nedenle mezar taşlarına sahip çıkmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş tarihi izleri gün yüzüne çıkarmak için yeni bir çalışma başlattıklarını ifade eden Aksoy, şöyle dedi:

"Osmanlı'nın izlerini her köşesinde taşıyan ilçemizin mezarlığındaki tarihi mezar taşları kayıt altına alınacak. Mezar taşlarındaki işçilik ve üzerinde yazılanlar orijinal haliyle korunacak. Tarihi mezar taşları, yapısı üzerindeki yazıları ve süslemeleriyle bir sanat abidesi niteliğinde.

TEPEDEleNL.jpg

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa'nın, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan ülkesine naklini talep ettiği Tepedelenli Ali Paşa'nın kesik başı, Zeytinburnu'nda bulundu.Belediye Başkanı Murat Aydın, "Tarihte bir sır olarak kalan Tepedelenli Ali Paşa'nın mezarını 2006 yılında Ayvalık Mezarlığı'nda ortaya çıkardık" dedi.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin değişik yerlerinde bulunan tarihi mezar taşları kayıt altına alınarak bir katalog oluşturuldu. Mezar taşlarındaki işçilik kadar üzerinde yazılanlar da ilgi çekici.

Edirne'de bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşları, yapısı, üzerindeki yazıları ve süslemeleriyle bir sanat abidesi niteliğinde. Müze Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile tarihe ışık tutacak ve araştırmacılar için kaynak niteliği taşıyacak bir eser hazırladı.

mezarta_sergi.jpg

Tarihi Saraylı Köyü Mezar Taşları Fotoğraf ve Çizim Sergisi, Sanat Galerisi'nde açıldı

Gölcük Belediyesi ve İZEYAP'ın ortaklaşa olarak düzenlediği Tarihi Saraylı Köyü Mezar Taşları Fotoğraf ve Çizim Sergisi, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı.