nisantasi

Ok atma yarışmalarında atılan okun düştüğü yere hatıra olarak dikilen taşlara "nişan taşı" denilmektedir. Eski Türklerin bozkır koşullarına dayalı olarak kendilerine özgü yaşam biçimlerinde en önemli öğelerden biri olması sebebiyle, Türklerde ok ve yaya ayrı bir önem verilmiştir. Egemenliğin simgesi olarak kabul edilen ok ve yay Türkler için kutsal sayılmış, İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra da bazı ayet ve hadislerde okçulukla ilgili sözlerin bulunması bu geleneğe ayrı bir değer kazandırmıştır.

Eda Durmuş

Haberleşme, her dönem her devlet için çok mühim bir konudur. Osmanlı için de bu böyleydi. Üç kıtaya yayılmış imparatorluğun her köşesinden zamanında haber alabilmek ancak iyi bir haberleşme sistemiyle gerçekleşebilirdi. Bunun için Osmanlı Devleti, kuruluşundan posta nezaretinin kuruluşuna kadar iki ayrı haberleşme usulü izlemiştir. Bu usullerden ilki, ulak hükmü vasıtasıyla gerçekleştirilen haberleşmedir. İkincisi ise Kanuni döneminde sadrazam olan Lütfi Paşa'nın kurmuş olduğu menzilhaneler vasıtasıyla gerçekleştirilen haberleşme usulüdür.