asitane

İsmail Hakkı Avcı

İslâm Yaşar'dan 'İstanbul' üzerine...

Âsitâne, Edebiyatçı – Yazar İslâm Yaşar'ın, Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan İstanbul üzerine yazdığı kitap. Yazar, bu eserinde tafsilâtlı bir şekilde güzel İstanbul'umuzu her yönüyle anlatmaktadır. Tarihî geçmişinden tâ bu günlere kadarki serencamını akıcı üslûbu ile nazarlarımıza sunmaktadır.

cumhuriyetincocugu

İsmail Hakkı Avcı

Cumhuriyet Çocuğu; Osmanlı'nın 'kaht-ı rical' ve devlet adamlarının kötü idâreleri sebebiyle yıkılışlar, çöküşlerle dolu olan son döneminden kesitler vererek tâ İkinci Dünya Harbi yıllarına uzanan yeni bir devrin -Hekimoğlu İsmail'in kaleminden- roman üslûbunda anlatılmasıdır

2-Edebiyatmzn_gleryz1

Mehmet Nuri Yardım’ın kaleme aldığı ‘mizah üçlemesi’nin (Edebiyatımızın Güleryüzü, Tarihimizin Güleryüzü, Mizahın İzahı) ilk kitabı olan ve büyük ilgi gören Edebiyatımızın Güleryüzü’nün yedinci baskısı, Çağrı Yayınları tarafından yapıldı. Kitabın önsözünde şöyle deniliyor:

2-Edebiyatmzn_gleryz“Son zamanlarda çok gergin bir toplum olup çıktık. Gülmeyi, tebessüm etmeyi unuttuk âdeta. Ufak bir şeye bile hemen sinirleniyor, kızıyoruz. Çabucak geriliyoruz. Konuşmalarımız tartışmaya, tartışmalarımız kavgaya dönüşüyor. Hâlbuki hoşgörüyle yoğrulan bir medeniyetin çocuklarıyız. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Karagöz, Meddah, Evliya Çelebi, nüktedan şair ve yazarlarımız, yüzyıllar boyunca insanımızın daha neşeli olması için zekâlarını seferber ettiler. Mizah sanatımız, üstat nüktedanlar aracılığıyla elden ele, dilden dile, gönülden gönüle akıp gitti. Zamanla duruldu, inceldi ve tefekkürümüzün aynası oldu.”

Edebiyatımızın nükteleriyle tanınan isimlerinden 11’inin kapakta yer aldığı kitapta, 234 şair, yazar, kültür ve sanat adamı arasında geçen 981 nükte bulunuyor. Önsözde nükte, nekre, latife ve fıkra kavramları arasındaki farklara değinen yazar, Türk mizahının tarihçesini ana hatlarıyla verirken, sonsuz ufuklara açılan geniş bir yola dalıyor. Nasrettin Hoca, Şeyhî, Letâif kitapları, Nef’î, Eşref, Abdülhak Hâmit, Ahmet Râsim, Hüseyin Rahmi, Süleyman Nazif, Mehmet Âkif, Neyzen Tevfik, Yahya Kemal, İbnülemin,  Refik Halit, Yusuf Ziya, Necip Fazıl, İsmail Dümbüllü ve Osman Yüksel Serdengeçti. Kitaba Ahmet Yesevi ile başlanıyor ve Mustafa Kutlu ile nihayet veriliyor.

Kronolojik olarak hazırlanan metinde, nüktedânların isimleri doğum ve ölüm tarihleriyle, kronolojik biçimde veriliyor. Edebiyatımızın Güleryüzü’nün baş taraflarında, divan edebiyatının hiciv şaheserleri güldürücü ve düşündürücü metinleri görücüye çıkıyor. Ardından Tanzimat öncesi edebiyatçıların tebessüm ettiren dünyalarına giriyoruz. 1800’lü yıllardan sonra gelişmeye başlayan tenkitle birlikte mizahın da şahlanışına tanık oluyoruz.

Edebiyatımızın Güleryüzü’nde çok geniş bir bakış açısı ve ufukla hiçbir ayırıma ve kollamaya gidilmemiş. Son iki yüzyılın dönem olarak ağırlıklı yer aldığı kitapta, Kemal Tahir’den Hilmi Oflaz’a, Nihad Sâmi'den Mînâ Urgan’a, Mehmet Çınarlı’dan Cemal Süreya’ya, Sait Faik’ten Tahir Kutsi’ye, Refi Cevat Ulunay’dan Şükûfe Nihâl’e, Mahir İz’den Hasan Âli Yücel’e, Mükrimin Halil’den Nurullah Ataç’a, Peyami Safa’dan Nizamettin Nazif’e, Orhan Şaik’ten Fazıl Hüsnü’ye, Vecdi Bürün’den Aziz Nesin’e farklı sanat anlayışı ve dünya görüşüne bağlı olan şairler ve yazarlar arasında geçen şakalaşma, takılma, iğneleme ve dokundurmalar özlü bir şekilde sunuluyor.

Kitabın sonundaki bibliyografya, araştırmacılara kolaylık sağlıyor. Eser, adına uygun olarak edebiyatımızın ve kültürümüzün sevimli çehresini ortaya çıkarıyor. Okuyucu, âşinâ olduğu isimlerin samimi edâlarına tanıklık ediyor. Maskesiz ve yalın dünyalarında zevkli ve renkli olduğu kadar anlamlı ve düşündürücü bir zihin yolculuğuna çıkıyor. Meraklılarına geçmişten keyifli anlar yaşatan Edebiyatımızın Güleryüzü, bilhassa mizahtan hoşlananların bir başucu kitabı olarak kütüphanelerindeki seçkin yerini alıyor.


(Çağrı Yayınları: Tel. 0 (212) 516 20 80, e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. internet: cagri.com.tr)

Kitap_20130112160108_16838_8_1

İsmail Hakkı AVCI

İlk baskısı Yeni Asya Yayınları tarafından neşredilen, Araştırmacı – yazar Necmeddin Şahiner'in, 'Nurs Yolu' isimli araştırma mahsulü eserinin sayfalarında gezinmeye ne dersiniz?

Yollar; sonu gelmez gibi görünen, üzerinden aşarak dağları bile dize getiren yollar. Hasretlileri birbirine kavuşturan, yolcuyu maksuduna ulaştıran ve tehlikeli olanlarına rağmen Hakk ve hakikâte götüren, insanın önünde muntazır yollar.

Çok emek verdiği ve hizmet ettiği İstanbul Fetih Cemiyeti'nin "Büyük Reis"i için ilk hâtıra kitabı, vefâtından 11 yıl sonra 1995'te hazırlanmıştı. Otuzuncu vefat yılı olan 2014 yılında tekrar bir hâtıra kitabı hazırlamak istedik. Bu hâtıra kitabında yer alan yazıların bir kısmı şahsî hayâtıyla ilgili hâtıralar, bir kısmı da muhtelif ilim ve sanat adamlarının kendi sâhalarında ve dolaylı olarak merhûmun araştırdığı sâha ile ilgili kıymetli tetkikleridir. Eser, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları arasında çıktı.