2-Ali_Budak

Elif Sönmezışık (Sanatalemi.net)

ESKADER'in düzenlediği Bâbıâli Sohbetleri'nde "Osmanlı Modernleşmesi, Gazetecilik ve Edebiyat" konusunu ele alan Doç. Dr. Ali Budak, "Osmanlı'da gazeteler değişimin öncüsü oldu." dedi.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)'nin her hafta perşembe günleri Timaş Kitapkahve'de düzenlediği Bâbıâli Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Budak oldu. "Osmanlı Modernleşmesi, Gazetecilik ve Edebiyat" konusunda araştırmaları ve eserleri bulunan Budak aynı başlık altında gerçekleştirdiği sohbette, gazeteciliğin yeni Türk edebiyatı üzerindeki etkin rolü ve hem edebiyatın hem de gazeteciliğin şekillenmesinde altıyapıyı oluşturan Batılılaşma hareketini değerlendirerek literatürümüze eklenmemiş alternatif birçok bilgiyi de dinleyicilerle paylaştı. Âdeta bir beyin fırtınası yaşatan toplantının takdimini şair ve yazar Cengizhan Orakçı gerçekleştirdi.

Erol_Gngr_n_kapak

Recep Arslan

Bir efsane isim Erol Güngör. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci, öğretim üyesi ve Selçuk Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. İstanbul Üniversitesi'ne önce Hukuk Fakültesi öğrencisi iken 2 dönem yani bir ders yılı sonra Felsefe öğrencisi olur. Ama o bir felsefe hocası değil, sosyal pisikoliji (İçtimai Davranış Bilimi) hocası olarak ilim alemine hizmet verdi.

Fırat Kızıltuğ

Aralık 2013 te, Akıl-Fikir Yayınları, Ziya Şakir'in Ömer Hayyam isimli bir kitabını yayınladı. Kapaktaki Ömer Hayyam ibaresi, rubaîlerin tercümesi veya Hayyam hakkında yapılan bir inceleme hissi uyandırıyor. Fakat daha küçük punto ile ismin üzerinde: "Selçuklu Saraylarında" cümlesi dizilmiş. Kitap isminin altında ise "Hasan Sabbah ve Nizamülmülk" yazısı yine küçük punto ile dizilmiş. Müellif Ziya Şakir, kitabının 11 Ocak 1927 tarihinde bittiğini kaydetmiş.

nazif_karacam

Araştırmacı Yazar Nazif Karaçam’ın 2014 Şubat ayında Parafiks yayınlarından çıkan 464 sayfalık Kırklareli’ni Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar kitabı Gazeteci –Yazar Hatice Opak Bilgin tarafından seslendirildi.

Recep Arslan

Nereden çıktı denilmesin. Şair dostum, kardeşim, arkadaşım yeni bir kitap yayınladı. Zafer Dergisi'nin Gençlik yayınları arasında Kendime Mektup adını verdiği bir kitap. Tefekkür denizinden birkaç damlayı bir araya getirmiş. Tefekkür deyince Hekimoğlu İsmail beyin yani Ömer Okçu ağabeyimin gazetedeki köşesinin adını hatırladım. O da "Tefekkür" sütununda yıllarca yazı yayınladı. Damlalar da bir kitabın adıdır yanlış hatırlamıyorsam. İşte Ali Hakkoymaz vesilesiyle hem tefekkür sütununu hem de Damlalar adlı kitabı da aklımıza getirmeye vesile oldu. Hayırlı insanlar hep hayırlara vesile olurlar.