Çok emek verdiği ve hizmet ettiği İstanbul Fetih Cemiyeti'nin "Büyük Reis"i için ilk hâtıra kitabı, vefâtından 11 yıl sonra 1995'te hazırlanmıştı. Otuzuncu vefat yılı olan 2014 yılında tekrar bir hâtıra kitabı hazırlamak istedik. Bu hâtıra kitabında yer alan yazıların bir kısmı şahsî hayâtıyla ilgili hâtıralar, bir kısmı da muhtelif ilim ve sanat adamlarının kendi sâhalarında ve dolaylı olarak merhûmun araştırdığı sâha ile ilgili kıymetli tetkikleridir. Eser, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları arasında çıktı.