12215805

Osmanlı Devleti'nde temel idari birim kazadır. Bu idari birimin başında yargı gücünü padişah adına kullanan kadı bulunur. Merkezi yönetimin bölgelerdeki en güvenilir temsilcisi durumunda olan kadılar, idari, askeri ve mali alanlarda devlete yardımcı olurlar. Merkezden gönderilen ferman, buyrultu, hüküm gibi çeşitli evrakları halka ulaştırmak ve gereğini yerine getirmek için çalışırken aynı zamanda bölge halkının istek ve şikâyetlerini n de merkeze ulaşmasında aracılık yaparlar. Kadı, başında bulunduğu kazanın emniyet ve belediye işlerinin bir kısmını yüklendiği gibi noterlik görevini de yürütür.

Kadının görev yaptığı her kaza bağımsız bir mahkemedir ve doğrudan merkeze bağlıdır. Sancakta veya vilayette bağlı olduğu bir makam yoktur. Kadı yerine atanmış nâipler, kadıların bütün görev ve yetkileriyle donatılmışlardı. Kadılar bilgileri dâhilindeki her şeyi sicile geçirmek zorundadır. Kadı veya nâibin mahkemede görülen her türlü hukuki muameleye, bunu yanında kazada en yüksek mülki ve beledi amir olması dolayısıyla da kendisine intikal eden belgeleri kayda geçirdiği defterlere sicil defteri, kadı defteri, kadı sicili,mahkeme defteri,zabit defteri,sicillât defteri gibi isimler verilmiştir.