gp_821541

Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren adaleti kendisine ilke edinmis ve adaletin uygulanma yeri olan mahkemelere büyük bir önem vermistir. Ser‛î hükümlerin uygulandığı ser‛îye mahkemeleri ve kadılar adalet sisteminin temelini teskil etmislerdir. Kadılar sadece kadılık görevi yapmamıslar bulundukları yerde devletle her türlü yazısmayı yapmıslardır. Kadılar görevleri icabı yaptıkları yazısmaları kayda geçirmislerdir ki bu kayıtlara ser‛îye sicilleri adı verilmektedir. Ser‛îye sicilleri ait oldukları bölgenin idarî-siyasî durumu, o bölgede yasayan insanların geçim tarzları,kullandıkları esyaları, birbirleriyle olan iliskileri, ekonomik durumları vb. konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler veren çok önemli kaynaklardır.