Osmanlılara ait en eski tarihli defterin Bursa kadı defterleri arşivinde olması ve yine bu arşivin 1062 adet sicil ile İstanbul'dan sonra en fazla sayıda kadı defterini bulundurması Bursa'yı kadı defterleri açısından önemli kılmaktadır. 19. yüzyıla kadar mahkemelerde veya bizzat kadıların yanında muhafaza edilen kadı defterleri, ilk defa 1834 yılında Şeyh Süleyman Efendi Mektebi'nde bir araya getirilmiştir. 1868 yılında İstanbul'a gönderilen defterler, bir müddet sonra Bursa'ya geri getirilmiş ve sırasıyla Çendik Medresesi, Evkaf Dairesi ve Ulu Cami'de korunmuştur. 1945 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi'ne devredilen siciller son olarak 1991 yılında Millî Kütüphaneye gönderilmiştir.