HPIM1005

"İstanbul'un kalbinde tarihi sarnıç" 1600 yıllıktır

16 Asırlık Sarnıç'ın Yeni Yüzü SULTAN SARNICI

İstanbul 'un en büyük kapalı sarnıçlarındandır. Yapım tekniği ve bezemeleri göz önünde bulundudurularak en erken M.S. 4 yy sonuna Theodosius I dönemine (378 -395) tarihlendirilebilmektedir.

sadirvan_fotograf

Sanat tarihçisi Esengül Yıldız Altunbaş, Kaside-i Bürde'si ve mimari özellikleriyle Osmanlı'dan bugüne ulaşan en önemli mimari eserlerden olan, Ayasofya içinde bulunan I. Mahmut Şadırvanı ve şadırvanın restorasyonu hakkında bilgi verdi.

1_ahmet

Ayasofya Müzesi'nin kurşun örtüsünü, padişah türbelerini ve batı cephesini aslına sadık kalarak yenileyen İstanbul İl Özel İdaresi, restorasyon serüvenine Ayasofya I. Mahmut Şadırvanı'nı da ekledi.

ab_hayat

Bahaeddin SAĞLAM 

Ab-ı hayat veya ayn’ül-hayat deyimi, edebiyatımızda çok önemli bir manaya sahip bir kavramdır. Bu kavramı bugünkü Türkçeye çevirirsek, ebedî hayat suyu veya ebediyet çeşmesi manasına gelir. Modern Türkçede deyim olarak bunun ismi “bengisu” kelimesidir.

Naci Yengin

Modern hayatın bir hastalığı da ilerlemenin kendisi ile ilgili olması yalanı olsa gerek. İlerleme teknolojiden mimariye har alanda insanın dışında gerçekleşen bir durum oysa. Devletlerin Sanayi İnkılâbı sonrası ideolojileri, popüler kültürün dayatmaları her alanda zihinlerimizde oluşturdukları değer yargıları sanki insanın ilerleyen bir varlık olduğunu peşin kabul haline getirdi.