Bereketzade çeşmesini ilk yaptıran yukarıda da belirttiğimiz üzere Bereketzade Hacı Ali Bin Hasan'dır. Zamanla harap olan çeşme M. 1732"de Sultan I. Mahmut zamanında halkın su ihtiyacını karşılamak üzere yeniden tamir ettirilmiştir. Bereketzade çeşmesi Lale Devri"nde yapılan en güzel çeşmelerden biridir. M. 1894 tarihinde ise Bezmiâlem Valide Sultan'ın isteği ile Hazinedar Azm-i Cemal'in hayratı olarak aslına uygun olarak yenilenmiştir. Çeşme 1950'li yıllarda Bereketzade Mescidi'nin yanındaki yerinden kaldırılmış, Galata Kulesi"nin Beyoğlu yönündeki yarım daire planlı avlusunu kuşatan eski bir duvar kalıntısının üzerinde dekoratif bir malzeme olarak varlığını sürdürmektedir.

 

Nidayi Sevim