4-Tahsin_Banguolu_afii

İlim, kültür ve sanat dünyamıza hizmet etmiş şahsiyetlerle ilgili anma programları düzenleyen Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), 241'nci "Bâbıâli Sohbetleri"ni dil bilgini, eğitimci, politikacı ve fikir adamı Hasan Tahsin Banguoğlu'na ayırdı.

Eğitim, bilim ve fikir dünyamızın unutulmayan şahsiyetlerinden Tahsin Banguoğlu'nu, bu konuda kıymetli bir biyografi kitabı yazan öğretim üyesi İlker Dere anlatacak. Dere, Banguoğlu'nun Türkçeye dâir yaptığı çalışmaları dile getirecek, eğitimci, siyasetçi ve fikir adamlığı yönleri üzerinde duracak. Edebiyatçı ve eğitimci İlyas Dirin'in takdimini yapacağı toplantı, Timaş Kitapkahve'de, 16 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. İlker Dere toplantı sırasında hem İlyas Dirin'in hem de dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Tahsin Banguoğlu, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı yaptı, Türkçeyle ilgili eserler kaleme aldı ve ömrünün son döneminde Aydınlar Ocağı'nda aktif olarak bulundu, toplantılarda konuşmacı ve idareci oldu. Programla ilgili bilgi almak isteyenlerin, 0 212 5112323-5112324 numaralı telefonları aramaları, sanatalemi.net, medeniyetimiz.com veya bizimsemaver.com sitelerini ziyaret etmeleri gerekiyor. Katılımın serbest olduğu Bâbıâli Sohbetleri, her hafta Alayköşkü Caddesi, No.5 Cağaloğlu adresinde gerçekleşiyor.

EĞİTİMCİ, DİLCİ VE FİKİR ADAMI

Eğitimci, dilci ve fikir adamı olan rahmetli Tahsin Banguoğlu, 1904 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan Drama'da doğdu. Drama eşrafından merhum Ahmet Cevdet Efendi ile merhume Rukiye Hanım'ın evladıdır. Fazıl Salih, Züleyha Serdaroğlu, Nezihe Onbaşıoğlu ve Bedra Üçük'un kardeşidir. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Ardından edebiyat öğretmeni olarak atandı. Bir süre sonra Almanya'ya gitti. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne Türk Dili doçenti olarak tayin edildi. 1948-1950 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu. 1943-1950 yılları arasında Bingöl Milletvekiliydi. 1961-1968 yılları arasında ise Edirne Senatörü olarak görev yaptı. 1955-1959 döneminde Londra Üniversitesi'nde dersler verdi. 1966 senesinde Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı seçildi. Onu 1960-1963 yılları arasında da Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı olarak görüyoruz. Yaptığı ilmî çalışmalarla Türk dilinin kurallarının belirlenmesi ve meselelerinin çözümü için katkılarda bulundu. 3 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Eserleri: Ana Hatlarıyla Türk Grameri (Maarif Vekâleti Yayınları, Türkçenin Grameri (TDK Yayınları), Dil Bahisleri (Kubbealtı Neşriyat), Süheyl ü Nevbahar (Leipzig, 1938) Devlet Dili Türkçe Üzerine (1945), Türk Grameri (1951), Ses Bilgisi (1959), Çocuk Katliamı (1965), Kendimize Geleceğiz (Erdem Yayınları).