555927_166111170251883_882581462_n

İslâm ÖZDEMİR

Defalarca anlatılmış olsa da sözlerin,defalarca yazılmış olsa da kelimelerin önemini,kıymetini ve de büyüklüğünü ifade etmekte aciz kaldığı hadiseler vardır.Bunun sebebi ise mezkur hadisenin umumun gönül dünyasında sahip olduğu büyük mevkidir.Çanakkale'de bizim için böyledir.Artık 100 yaşında olan bu emsalsiz zafer,hakkında bugüne kadar söylenmiş ve de söylenecek,yazılmış ve de yazılacak olan her şeyi aciz bırakacak büyüklüğe,öneme ve kıymete sahiptir.O,yüzyıllardır mağlubiyetten başka hiç bir şey tatmayan,giriştiği her varlık mücadelesinde bir parçasını düşmana terk etmek zorunda kalmış bir milletin makus talihinin değiştiği hadisedir.Ölümüne hükmedilen ve mirası kağıt üzerinde taksim edilen bu millet Çanakkale'de küllerinden yeniden doğmuş ve hayatına kasteden düşmanlarını tarihin en ağır yenilgilerinden birine uğratmıştır.

Yüzyıl önce emperyalist güçlere karşı verilen bu ölüm kalım mücadelesi talihimizin ve tarihimizin dönüm noktasıdır.Batı'nın son sistem silahlarına,yüzer çelik kalelerine, düştüğü yerde ortalığı cehenneme çeviren tükenmez mermilerine ve sonu gelmez insan seline karşı imanın ve istiklâlin kalesi olan Çanakkale göğsünü siper etmiştir.Vatana ve mukaddesata karşı yapılan hayasızca akınlar Çanakkale'de durdurulmuş,binlerce genç fidan bu uğurda gözünü kırpmadan hayatını feda etmiştir.Balkan Harbi'nde anlımıza sürülen kara leke bu şanlı gaza meydanında silinmiştir.Rumeli'de hunharca katledilen insanlarımızın,bize yaşatılan dayanılmaz mezalimlerin öcü burada alınmış,devletimize son darbeyi vurarak bizlere daha büyük acılar tattırmak isteyen insafsızların hevesleri Çanakkale siperlerinde kursaklarında bırakılmıştır.

O toprakların her zerresi hem bu mukaddes mücadelenin hem de bu mücadeleyi verenlerin sayısız hatıralarıyla doludur.Bizlerin istikbali uğruna istikbalini feda edenlerin ebedi istirahatgahıdır Çanakkale.Düğüne gidercesine cenk meydanlarına atılan,nidalarıyla gaza meydanlarında düşmanın paslı yüreğini titreten,düşmanın maddi kuvvetine aldırış etmeden iman gücüyle kanının son damlasına kadar dövüşerek rütbeyi şahadete ulaşmayı arzulayan kahramanların diyarıdır Çanakkale.Tarihe sonsuza kadar unutulmayacak olan nice büyük kahramanlar mâl olmuştur Çanakkale'de.

Çanakkale,boğazda Cevat Paşa'dır,Selahaddin Adil Bey'dir, Yüzbaşı Hilmi Bey'dir, Dardanos Bataryası'nda Şehit Üsteğmen Hasan,Teğmen Mevsuf'tur.Rumeli Mecidiye Tabyası'nda 215 kiloluk mermileri sırtlanan Mehmet oğlu Seyit'tir,Ezine'li Cemal Çavuştur.Anadolu Mecidiye'sinde Cideli Mahmut Çavuştur.

Çanakkale ,döktüğü mayınlarla düşman donanmasını perişan eden Nusrat Mayın Gemisidir.Goliath Zırhlısını torpidolarıyla gecenin zifiri karanlığında Morto Koyu'nun sularına gömen Muavenet-i Milliye'dir.Toplarıyla düşmana göz açtırmayan İntepe Bataryaları'dır.Boğazı geçilmez kılan tüm tabya ve istihkamların ortak adı ve direnişin şanlı parolasıdır.

Çanakkale,Kumkale'yi Fransızlara karşı savunan 15.Kolordu'nun ,(bugün mezarlarının yerleri dahi bilinmeyen )kahraman askerlerinin,Şehit Yüzbaşı Mehmet Halit'lerin,Teğmen Ahmet Halit'lerin, Yarbay Nurettinlerin, unutulan daha nice isimsiz kahramanların destanıdır.

Çanakkale, Seddülbahir Kalesinde Bigalı Mehmet Çavuş,Ertuğrul Koyu Sırtlarında Ezineli Yahya Çavuştur.25 Nisan 1915'te kanının son damlasına kadar vatan topraklarını savunan,İngiliz'e geçit vermeyen ve bu uğurda 6 subayı ve 636 neferi şahadetle şeref bulan Binbaşı Mahmut Sabri Bey'in 26.Alayın 3.Taburudur.

Çanakkale ,Arıburnu'nda binlerce şehit veren 27. ve 57.Alay'lardır.Askerin morali bozulmasın düşüncesiyle yaralandığını gizleyen ve sıhhiyelerle ateş hattını terk etmek zorunda kalırken yerine bırakmış olduğu Atğm. Mucibe;"-Geriye ancak hepinizin öldüğünü haber veren birini göndereceksiniz".Diye emir veren27.Alay 3.Tabur komutanı Binbaşı Halis'in vatan aşkıdır.Kemalyer'inde;" Alayımı inayeti hakka istinaden taarruza kaldırıyorum "Diyen 27. Alay Komutanı Miralay Şefik'in ve Conkbayırı'nda askerini;"Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" Emriyle düşmana karşı hücum ettiren 19.Tümen Kumandanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in kararlılık ve dehasıdır.57.Alay'ın bir ramazan bayramı günü şehit düşen Merhum kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in hüzünlü hatırasıdır.

603856_1131489960209748_119602259575178906_n

Çanakkale,Kanlıdere'dir,Zığındere'dir ve Kerevizdere'dir.Anafartalardır ,Kireçtepe'dir,Karakol dağlarıdır.Çanakkale yeri geldiğinde bir ananın şehit evladı için yaktığı bir ağıt,bir genç kızın harbe gönderdiği sevdiğine kenarlarını işleyerek verdiği tertemiz bir mendil,ömrü boyunca baba hasreti çeken şehit çocuklarının destanıdır.Bir Mehmetçiğin anasına yahut yavuklusuna cepheden yolladığı asker mektuplarındaki samimiyetin adıdır Çanakkale.Sargı mahallerinde yahut hastanelerde tedavi gören askerlerin harp meydanında aldığı yaraların acısıyla kopan acı feryatlarıdır Çanakkale.Her dizesi hüzünle birlikte iftihar kokan bir türkü,şiir ve destandır Çanakkale.Büyük Akif'in Türk Edebiyatı'ndaki muazzam abidesidir.Vuslat mahşere kaldı.Sözünün tecelli ettiği diyardır Çanakkale.Cepheye yardım götürürken Gelibolu açıklarında düşman denizaltısı tarafından batırılan Barbaros Hayrettin Zırhlısı'yla derinlere gömülen 258 şehidin adıdır Çanakkale. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır. Sözünün en önemli ispatıdır Çanakkale.İstiklal Harbi'mizin manevi gücü Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü ve Atatürk'ün bir güneş misali doğduğu yerdir Çanakkale.

Bu topraklar üzerinde yaşayan ve yaşayacak olan tüm nesiller sahip oldukları hürriyeti ve istiklali onlara borçludur.Eğer onlar vatanın ve milletin bekası uğruna bu fedakarlığı yapmamış olsalardı,ne semalarımız Ezan-ı Muhammedi'nin hoş sedalarıyla inleyebilirdi,ne de ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanabilirdi.Bugün esarete mahkum olan bir millet olarak yaşamıyorsak bunu Çanakkale'de bizim için ölüme gülerek koşan ve cennet bahçesin e girercesine kara toprağın bağrına giren on binlerce kahramana borçluyuz.Bu büyük fedakarlık karşısında bize düşen vazife onları unutmamak,mukaddes hatıralarını yaşatmak,emanetlerine sahip çıkmaktır.Özellikle artık 100 yaşına giren bu zaferi milletçe doğru bir biçimde idrak etmeli,bu zaferin gururunu doyasıya yaşamalıyız.Çocuklarımıza ve torunlarımıza kurgudan ibaret masalları ve kahramanları anlatmak yerine Çanakkale Kahramanları'nı ve onlara dair hakiki tarihi anekdotları anlatmalıyız.Çanakkale Şehitlerimizi,gazilerimizi ve zaferimizi bir daha yalnızlığa ve vefasızlığa mahkum etmemeliyiz.

11057456_10153126766434500_2067183209302814275_n

Üzerinden bir asır geçmesine rağmen hafızalarımızdaki yeri dipdiri olan bu mücadeleyi tüm gerçekleriyle okumaya ve anlamaya muhtacız.Çanakkale Zaferi'nin belki de maruz kalmış olduğu en büyük sıkıntı bu zaferin doğru bir biçimde anlaşılıp,anlaşılamaması noktasındadır.Tarihi gerçeklerle alakası olmayan,bu işten rant ve şöhret sağlamaya çalışan bazı çevrelerin yayımladığı çeşitli eserlerde yer alan gerçek dışı efsaneler,olmayan kahramanlar,bazı menkıbeler hadisenin idrakine gölge düşürmektedir.Bu çevrelerin sözde iyi niyetle yapmış oldukları bu gibi işlerde din ve maneviyat olgusunu da istismar ederek kullanıyor olmaları da meseleyi daha vahim bir hale sokmaktadır.Ne yazık ki zamanla bu gibi kulağa hoş gelen gerçek dışı hikayeler ve mitolojiler kamuoyunun bir bölümü tarafından gerçekmiş gibi algılanarak kabul görmektedir.Böylece konunun esası yerine bu gibi gerçek dışı kurgular ve hurafeler tercih edilmektedir.Sonuç olarak aslından çok farklı bir Çanakkale olgusu toplumun bilinç altına yerleşmektedir.Halbuki Çanakkale Savaşları Tarihi Osmanlı askerinin maneviyatını,fedakarlığını ve de kahramanlığını vurgulayan bunlardan çok daha etkileyici anekdotlar içermektedir.Mesele sadece bu gerçekleri yazılı oldukları eserlerde yahut belgelerde sabırla arayarak okumaktır.Emin olmalıyız ki Çanakkale'yi yaşandığı gibi okuduğumuz zaman birilerinin kurguladıkları gibi okuduğumuzdan daha fazla etkilenip idrak edeceğiz.

Günümüz şartları gereğince düşünecek olursak Çanakkale'den almamız gereken en önemli ders burada savaşan ecdadımızın sahip olduğu birlik ve beraberlik duygusudur.1915 yılında gerek Anadolu'dan ve Rumeli'den gerekse Osmanlı Coğrafyasının çeşitli yerlerinden Çanakkale'ye gelen binlerce vatan evladı,en samimi kardeşlik duyguları içinde dünyanın süper güçlerine karşı direnişin destanını yazmışlardır.Yaşanan tüm zorluklarla aralarında tesis ettikleri gönül ittifakı sayesinde mücadele eden bu insanların temsil ettiği kardeşlik,birlik ve beraberlik hukukuna Çanakkale Ruhu adı verilmektedir. Bu ruh sayesinde vatan toprakları korunmuş,dinimiz ve namusumuz düşman çizmesi altına düşmekten kurtulmuştur.Çanakkale Ruhu sayesinde Osmanlı Ordusu cephe de üzerine gelen cehennemi bombardımanları göğsünde söndürmüştür.Yaklaşık bir asırdan beri çok farklı coğrafyalardan gelerek aynı gaye uğruna Çanakkale siperlerinde savaşırken şehitlik mertebesine ulaşan ecdadımız o sessiz vadilerde koyun koyuna yatmaktadır.Kaynağı Yüce dinimiz olan Çanakkale Ruhuna sahip çıkmak,birbirimizi sevmek ve ecdadımızın yaptığı gibi kardeşlik hukukumuzu sağlam tutmak en önemli ve öncelikli görevlerimizden olmalıdır.Hülasa mayamız olan Çanakkale Ruhu bu zaferin ve onun şanlı amillerinin biz torunlarına bıraktığı en önemli mirastır.

1013592_147531092109891_1325132753_n

Çanakkale Zaferi'nin 100.yılını idrak ederken 1915 yılında burada bir yurt ve maneviyat müdafaası yaparken şehit olan kahraman ecdadımızı ve bugün hepsi ebediyete intikal eden Çanakkale Gazilerimizi en derin rahmet ve şükran duygularıyla yâd ediyorum. Ruhları Şad Olsun.