2-Semavi_Eyice

İstanbul'un tarihî eserlerini en iyi bilen ve "İstanbul'un hâfızası" olarak kabul edilen sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice "Eski Dârımız Üsküdar ve Boğaziçi" başlıklı bir konuşma yapacak. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği "Gök Kubbede Hoş Sadâ Sohbetleri" çerçevesindeki toplantı, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 24 Mart Salı günü saat 18.30'da başlayacak. İstanbul'u en iyi bilen sanat tarihçisi olarak tanınan Semavi Eyice, konuşmasından sonra dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Herkesin katılabileceği toplantının ardından dinleyicilere Sâmiha Ayverdi'nin Boğaziçi'nde Tarih isimli eseri hediye edilecek. Katılımın serbest olduğu program hakkında ayrıntılı bilgi için www.uskudar.bel.tr sitesi ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL'UN YAŞAYAN HÂFIZASI

İstanbul'u geçmiş devirleri, geçirdiği değişiklikler ile günümüzde en iyi bilen ilim adamı olarak tanınan Semâvi Eyice, 1923 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası Amasra'lıydı. Dedesi çocuklarını okutmak için İstanbul'a gelmiş, buraya yerleşmişti. Semavi Eyice ilk öğrenimini Kadıköy'deki Fransız okullarında yaptı, sonra Galatasaray Lisesi'ne geçerek oradan mezun oldu. Kararlıydı, Bizans ve Osmanlı sanatı okuyacaktı. 2. Dünya savaşının en şiddetli günlerinde Almanya'ya gitti. 1944- 45 yıllarında Viyana ve Berlin üniversitelerinde iki sömestr eğitim gördü. "Berlin Üniversitesinin üçte biri bombalanmıştı. Sanat tarihi dersi o şartlarda yapılıyordu." diyor. 1945 yılının ortalarında yurda dönerek İstanbul Üniversitesinde öğrenimine devam etti ve 1948'de Sanat Tarihi kürsüsünden "İstanbul Minareleri" teziyle mezun oldu. 1954'te Kâmran Yalgın hanımla evlendi. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ayrı bir Bizans sanatı Tarihi kürsüsü kuruldu. Semavi Eyice "Zaviyeler" teziyle 1964'te profesörlüğe yükseldi. Yurt içinde ve dışında konferanslar verip, kongre ve toplantılarda bildiriler sundu. İlk yazısının yayınlandığı 1946 yılından günümüze gelinceye kadar, Türkçe ve yabancı dillerde olmak üzere 15 kadar kitap, 500'den fazla bilimsel makale ve araştırması basıldı. İleri yaşına ve gözlerinden rahatsız olmasına rağmen hâlâ çalışan, yazı yazan ve konferanslara konuşmacı olarak katılan Semâmi Eyice'nin yetiştirdiği pek çok öğrencisi bulunuyor. Tarih Boyunca İstanbul başta olmak üzere değerli eserleri bulunan Semavi Eyice hakkında bugünlerde İstanbul'un Yaşayan Efsanesi isimli kitap yayımlandı.